Oferta

Monitorowanie

Dynatrace

Dynatrace oferuje rozwiązania informatyczne do monitoringu wydajności aplikacji (APM) i szerzej do monitoringu całych środowisk informatycznych (infrastruktura, sieć) pod względem dostępności i wydajności – Digital Performance Monitoring (DPM).

Dynatrace jest kompletną, zaawansowaną platforma Observability dedykowaną do zbierania i analizowania sygnałów z całej organizacji. Zwiększa obserwowalność dzięki informacjom kontekstowym, sztucznej inteligencji i automatyzacji. Eliminuje martwe punkty, szybko rozwiązuje problemy i zapewnia doskonałą obsługę klienta.

Obejmuje:

 • Monitoring infrastruktury,
 • Monitoring aplikacji i mikroserwisów,
 • Monitoring odczuć i zachowań użytkowników,
 • Analizę bezpieczeństwa,
 • Analitykę biznesową,
 • Automatyzację działań.

Jedna platforma upraszcza, przyśpiesza i poprawia zarządzanie obszarem IT przyczyniając się do poprawy usług świadczonym klientom końcowym.

Dynatrace wykorzystuje do swojego działania 5 podstawowych technologii:

 • OneAgent – „cyfrowy agent”, który po wstrzyknięciu do firmowego środowiska IT samodzielnie pozyskuje wszystkie parametry i metryki z całego cyklu rozwoju i produkcji aplikacji. Bez żadnych konfiguracji, dołączania dodatkowych wtyczek czy konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy technicznej.
 • PurePath – wszystkie transakcje i ścieżki klientów pokazane na jednym ekranie. Identyfikacja, gromadzenie i analiza wszystkich śladów pozostawianych przez użytkowników na poziomie kodu.
 • Smartscape – interaktywna, dynamiczna mapa przedstawiająca całą topologię środowiska IT. Pełny wgląd w to, jak wszystkie jego komponenty współpracują ze sobą, w czytelnej, zwizualizowanej formie.
 • Davis AI/AIOps – wykorzystujący sztuczną inteligencję silnik analityczny, zdolny do analizowania miliardów zależności w ciągu sekundy. Autonomicznie dostarczający odpowiedzi na pytania o to jak usprawnić poszczególne procesy zanim pojawią się w nich problemy.
 • Hyperscale – nieograniczony zakres monitoringu. Zdolność do auto-integracji w ramach platformy All-In-One wszystkich komponentów środowisk IT, niezależnie od ich rozmiaru, ilości posiadanych aplikacji czy platform chmurowych.

 

Wdrożenie Dynatrace zapewnia:

 • Obserwowalność – platforma analizuje wszystkie wymiary danych dostarczanych przez monitorowane systemy (metryki, tarce, logi). Zbiera, obserwuje i bada kontekst danych pomiarowych.
 • Uczenie się i wyciąganie wniosków – Dynatrace analizuje normalne zachowanie systemu – uczy się go – i reaguje na odstępstwa od stanu oczekiwanego, czyli na anomalie. Analizie poddawane są wszystkie sygnały zbierane przez platformę Observability, czyli metryki, logi i trace oraz informacje o zdarzeniach towarzyszących w celu znalezienia źródła problemu.
 • Automatyzacja – platforma Dynatrace została zaprojektowana w celu automatyzacji zadań związanych z monitorowaniem i analizą zbieranych danych, w tym Code Automation, Cloud Automation, Security Automation, Business Automation.
 • Transformacja – na bazie automatyzacji możemy zapewnić pełne wsparcie nie tylko dla DevOps, ale wręcz do poziomu BizDevSecOps. Dynatrace umożliwia stworzenie wspólnego języka – dostarczanie spójnej informacji odnośnie działania systemów IT oraz wpływu systemu na działalność organizacji. Dzięki perspektywie biznesowej, IT Ops, Dev oraz Sec pozwala współdzielić i współanalizować wykryte problemy lub planować wspólnie optymalizacje.
 • Ochrona i bezpieczeństwo – efektem wdrożenia jest ochrona przed problemami oraz cyberatakami. Automatyczna, nie wymagająca dodatkowej konfiguracji integracja z bazami podatności pozwala w trybie ciągłym analizować wykorzystywane biblioteki pod kątem obecności w nich podatności. Dzięki zintegrowanemu modelowi pokazuje faktyczny poziom ryzyka – analizując czy elementy z podatnościami są dostępne z sieci publicznej i łatwo je zaatakować oraz czy mają bezpośredni dostęp do baz danych, które można skompromitować

SRE – Dynatrace ma wbudowane wsparcie dla metodyki niezawodności usług. Koncepcja Site Reliability Engineering (SRE) pojawiła się w Google w 2003 roku. SRE dąży do automatyzacji zadań utrzymaniowych zarządzania systemami i rozwiązywania problemów poprzez wykorzystanie odpowiedniego oprogramowania.

Kluczowym zadaniem zespołu ds. SRE jest określanie wydajności systemu i systematyczna praca na rzecz jego poprawy. Podstawą w pracy inżynierów Site Reliability jest otoczenie dowolnego systemu mierzalnymi wskaźnikami, które mogą różnić się w zależności od projektu, aplikacji czy linii biznesowej. Zespół SR nie powinien być jednak zainteresowany wskaźnikami technicznymi (jak np. wydajnością procesora), ale tzw. Service Level Indicators (czyli SLI), tj. wskaźnikami na poziomie usług (wskaźnikami biznesowymi). System bowiem będzie lepiej służył użytkownikom nie wtedy, gdy procesor będzie mniej obciążony sam w sobie, ale wtedy, gdy będzie zdolny obsługiwać więcej zapytań bez straty na jakości. Razem z przedstawicielami strony biznesowej, inżynierowie SRE ustalają Service Level Objectives (SLO), czyli np. cele na poziomie usług oraz akceptowalne wskaźniki niezawodności. Dynatrace bazując na zbieranych sygnałach pozwala na:

 • szybką definicję współczynników niezbędnych do oceny niezawodności systemu – SLI,
 • szybką definicję celów dla wybranych współczynników – S:LO,
 • analizę współczynnika wypalania dla zdefiniowanych SLO, który proaktywnie wskazuje potencjał dotrzymania zobowiązań w okresie rozliczeniowym.

Need help icon

Potrzebujesz wsparcia? Jesteśmy zawsze po Twojej stronie

Chętnie odpowiemy na nurtujące Cię pytania. Naszą największą domeną jest doświadczenie i wiedza, dlatego pomożemy Ci w wielu obszarach.

skontaktuj się