Oferta

Monitorowanie

  1. AZ Frame
  2. /
  3. Oferta
  4. /
  5. Monitorowanie

Skuteczne monitorowanie zarówno baz danych, systemów transakcyjnych oraz core’owych, jak również całej infrastruktury sieciowej, w tym stacji roboczych pracowników i użytkowników, w olbrzymim stopniu wpływa na jakość i sukces biznesu.

Każdy z wymienionych elementów „ekosystemu” organizacji jest ważnym elementem biorącym udział w większości procesów biznesowych.

Przejrzyj grupy produktowe

Monitorowanie

Wraz ze wzrostem stopnia skomplikowania aplikacji oraz infrastruktury IT, pojawia się konieczność rozwiązywania kolejnych, bardziej zaawansowanych problemów. Aby wykryć ich źródło, konieczny staje się monitoring poszczególnych elementów infrastruktury połączony z doświadczeniem użytkownika (user experience), czyli możliwością skorelowania poprawności i ciągłości działania w odniesieniu do zadowolenia poszczególnych użytkowników tej infrastruktury.

Proces monitorowania najczęściej opiera się na pomiarze i śledzeniu wydajności baz przy wykorzystaniu rozmieszczonych w środowisku monitorowanym agentów (komponentów aplikacyjnych zbierających dane, które są przesyłane do centralnego repozytorium analitycznego) połączonych z machine learning i szeregiem kluczowych wskaźników, oceniających poprawność monitorowanych zdarzeń i procesów. Wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym, dzięki czemu identyfikowanie oraz przewidywanie problemów jest znacznie prostsze.

Dodatkowo, monitorowanie pozwala na ulepszanie oraz optymalizowanie monitorowanych środowisk, co wpływa na poprawę ogólnej wydajności. Jego zaletą jest także pewność sprawnego funkcjonowania oraz pełnej dostępności zarówno aplikacji, jak i infrastruktury w przedsiębiorstwie. Administratorzy IT mogą szybciej rozwiązywać problemy, oszczędzając w ten sposób czas i zasoby. Użytkownik końcowy otrzymuje z kolei sprawnie działające środowisko lub aplikację, w jakiej pracuje lub z jakiej usług korzysta.

Chcesz zobaczyć narzędzia w akcji w Twojej organizacji?

W ramach wielu lat doświadczeń i dobrych praktyk biznesowych przy szczególnie złożonych i skomplikowanych projektach rekomendujemy naszym Klientom rozpoczęcie prac od etapu Proof of Concept. Realną konsekwencją PoC jest możliwość doświadczenia korzyści oraz dokładne przetestowanie systemu pod kątem potrzeb, oczekiwań oraz wszystkich procesów, jakie mają zostać objęte nowym rozwiązaniem.

napisz do nas

    Wysyłając formularz akceptuję Politykę Prywatności AZ Frame.