Budujemy mosty pomiędzy tradycją, a przyszłością
zobacz ofertę

Zarządzanie danymi

Dane są podstawą informacji biznesowych, pozwalających podejmować trafne działania i osiągać maksymalne korzyści.

Zarządzanie danymi to złożony proces kompletowania, przechowywania i wykorzystywania danych w taki sposób, by pozostawał on w pełni bezpieczny i pomagał w ich optymalnym wykorzystaniu, co w dzisiejszych czasach stanowi fundament idealnego biznesu.

monetyzacja
danych
katalogowanie
i modelowanie
sprawdź ofertę

Monitorowanie

Skuteczne monitorowanie zarówno baz danych, systemów transakcyjnych oraz core’owych, jak również całej infrastruktury sieciowej, w tym stacji roboczych pracowników i użytkowników, w olbrzymim stopniu wpływa na jakość i sukces biznesu.

Administratorzy IT mogą szybciej rozwiązywać problemy, oszczędzając w ten sposób czas i zasoby. Użytkownik końcowy otrzymuje z kolei sprawnie działające środowisko lub aplikację, w jakiej pracuje lub z jakiej usług korzysta.

identyfikacja
źródeł
śledzenie
wydajności
sprawdź ofertę

Mainframe

Mainframe, to platforma serwerowa zoptymalizowana do przetwarzania transakcyjnego. To jedyne rozwiązanie zapewniające szyfrowanie i pełne bezpieczeństwo nie tylko na poziomie sprzętu, ale i oprogramowania do przetwarzania bardzo dużych zbiorów danych.

szyfrowanie
i bezpieczeństwo
przetwarzanie
kluczowych transakcji
sprawdź ofertę

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i ochrona danych, to podstawa działań podejmowanych w celu zabezpieczenia przechowywanych danych w repozytoriach.

Zapewnienie niezawodnej ochrony z użyciem spójnej strategii bezpieczeństwa wpływa na eliminację zagrożeń. Dane stanowią fundament wszystkich działań organizacji, a ich ochrona i bezpieczne wykorzystywanie jest centralnym punktem zaufania.

eliminacja
zagrożeń
zarządzanie
tożsamością
sprawdź ofertę

Partnerzy

W AZ Frame głęboko wierzymy, że osiągnięcie sukcesu jest dużo łatwiejsze przy wsparciu mocnych i zaufanych partnerów, dlatego ściśle współpracujemy z wiodącymi organizacjami w zakresie zarządzania danymi i bezpieczeństwa danych (Data Management i Data Governance), monitorowania systemów IT, cyber-bezpieczeństwa i systemów mainframe.

Jesteśmy Diamentowym Partnerem światowego lidera w zakresie narzędzi typu Data Governance i Data Management firmy Precisely oraz Platynowym Partnerem firmy IBM, jednego z najstarszych przedsiębiorstw informatycznych na świecie, lidera w dziedzinie technologii.

Dowiedz się więcej o naszych partnerach

Partnerzy

Dla kogo

instytucje finansowe
 • analiza danych w zakresie fraudów
 • katalogowanie i profilowanie danych
 • monitoring systemów transakcyjnych
 • audyt bezpieczeństwa systemów mainframe
sektor publiczny
 • budowa strategii zarządzania danymi
 • zarządzanie danymi w kontekście RODO
 • ochrona i monitorowanie stacji roboczych
 • badanie podatności kluczowych systemów
utilities
 • procesy i narzędzia dla Data Governance
 • monitoring systemów billingowych i SCADA
 • analiza ruchu sieci i odtwarzanie sesji
 • procesy normalizacji i standaryzacji danych
telekomunikacja
 • geolokalizacja danych rzeczywistych
 • monitoring kluczowych systemów IT
 • widok danych klienta w perspektywie 360 C
 • kontrola tożsamości uprzywilejowanych
farmacja
 • relacje pomiędzy danymi – bazy grafowe,
 • automatyzacja przydzielania uprawnień
 • pomiar i śledzenie wydajności systemów
 • automatyzacja procesów zarządzania danymi
inne branże
 • bezpieczeństwo baz danych i infrastruktury
 • weryfikacja i analiza danych kontrahentów
 • wsparcie dla zarządzania danymi osobowymi
 • monitoring aplikacji i infrastruktury IT

Nasza oferta skierowana jest praktycznie do każdej większej organizacji, w której istnieje potrzeba zarządzania danymi,
ich optymalizacja oraz wielopłaszczyznowe zabezpieczenie danych.

skontaktuj się
vlog, szkolenia, informacje o nowościach

Blog

Rozporządzenie UE o sztucznej inteligencji: co musisz wiedzieć?

Rozporządzenie Unii Europejskiej o sztucznej inteligencji to pierwsze na świecie kompleksowe prawo dotyczące sztucznej inteligencji (AI), które ma zostać wprowadzone etapami w drugiej połowie 2024 r. Skoncentrowanie się w tym akcie prawnym na zaufaniu, bezpieczeństwie i przejrzystości wpłynie na nowy poziom nadzoru ludzkiego i zgodności z przepisami dotyczącymi sztucznej inteligencji wewnątrz Unii Europejskiej. Rozporządzenie ma również zasięg eksterytorialny, co oznacza, że twórcy i wdrażający sztuczną inteligencję na całym świecie muszą być przygotowani na przestrzeganie jej wymogów.
przejdź do bloga