Oferta

Monitorowanie

 1. AZ Frame
 2. /
 3. Oferta
 4. /
 5. Monitorowanie
 6. /
 7. Alluvio Aternity

Alluvio Aternity

Rozwiązanie Aternity dotyczące doświadczeń użytkownika końcowego oraz monitorowania wydajności aplikacji.

Wyzwanie biznesowe

Na skutek cyfrowej transformacji, inwestycje korporacyjne w architekturę chmurową, mobilną oraz mikrousług zwróciły uwagę na kwestię doświadczeń użytkownika końcowego i wydajności aplikacji. Osiągnięcie wyników biznesowych – takich jak zwiększenie poziomu przychodów i zadowolenia klientów przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów operacyjnych – zależy od zapewnienia doskonałych doświadczeń cyfrowych zarówno klientom, jak i pracownikom. Aby zrealizować swoje cele biznesowe, przedsiębiorstwa potrzebują wglądu w wydajność wszystkich aplikacji – lokalnych, SaaS, IaaS, PaaS, typu thick client, sieciowych lub mobilnych – jak również wglądu w infrastrukturę typu cloud-native, która je obsługuje.

Big Data Aternity

Aternity zapewnia jedyne zunifikowane rozwiązanie dla doświadczeń użytkownika końcowego (EUE – End User Experience) oraz monitorowania wydajności aplikacji (APM – Application Performance Monitoring), które kontroluje doświadczenia cyfrowe we wszystkich typach aplikacji znajdujących się w korporacyjnym portfolio, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu jakości danych dla dowolnej skali. Aternity monitoruje i zapewnia wgląd w doświadczenia użytkownika końcowego dla każdej aplikacji mobilnej – lokalnej, w chmurze, internetowej lub korporacyjnej.

Ponadto, ta prawnie zastrzeżona technologia przechwytuje i przechowuje każdą transakcję użytkownika oraz powiązane z nią metadane, aż do głębokich poziomów kodu użytkownika, zapewniając pomiary systemowe w 1-sekundowych odstępach czasu. Takie podejście do dużych zbiorów danych zapewnia kompleksową widoczność potrzebną do szybkiego wyizolowywania i rozwiązywania problemów oraz do natychmiastowego zrozumienia ich wpływu na firmę oraz na użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych.

Zapewnianie wysokiej jakości doświadczeń cyfrowych

Aternity oferuje następujące możliwości:

 • Brak konieczności przeprowadzania wstępnej konfiguracji (zero-configuration discovery) i natychmiastowe rozpoczęcie monitorowania i analizowania doświadczeń użytkownika końcowego pod kątem klientów oraz pracowników, ich urządzeń, uruchamianych aplikacji oraz podstawowej infrastruktury fizycznej i wirtualnej
 • Monitorowanie wydajności aplikacji od punktu jej wykorzystania – urządzenia użytkownika – w czasie, gdy mobilna aplikacja lokalna, w chmurze lub korporacyjna jest wyświetlana na ekranach urządzeń, na których pracuje
 • Zrozumienie złożonych zależności aplikacji, nawet w skonteneryzowanych środowiskach chmurowych i mikrousługowych. Szybkie ujawnianie i naprawę nawet najtrudniejszych do wykrycia problemów z kodem, SQL, systemem lub infrastrukturą aplikacji.
 • Stosowanie kontekstowej analizy dziennika, aby przechwytywać i przypisywać dane z dziennika do każdej transakcji, w celu uzyskania jeszcze dokładniejszego wglądu.
 • Uproszczenie wdrażania i administrowania w ramach całej dynamicznej infrastruktury, w tym – w centrach danych, IaaS, PaaS oraz w środowiskach chmurowych/Kubernetes

Określ wpływ IT na wydajność, przychody i obsługę klienta

Dzięki Aternity, kierownictwo firmy oraz dział IT mogą mierzyć wpływ strategicznych transformacyjnych projektów IT – takich jak cloud-native, mobilność i transformacja centrum danych, jak również bardziej rutynowych taktycznych zmian, takich jak migracja do systemu Windows 10 i aktualizacje aplikacji – na doświadczenia użytkowników końcowych.

 • Oceń wpływ zmiany na podstawie analizy doświadczenia użytkownika końcowego – przed i po zmianie infrastruktury, aplikacji lub urządzeń – w celu zapewnienia, że osiągane są żądane rezultaty.
 • Oceń wpływ finansowy wydajności aplikacji na doświadczenia użytkownika i maksymalizację przychodów, analizując każdą transakcję dokonaną w aplikacjach o kluczowym znaczeniu dla prowadzonej działalności.
 • Określ, gdzie inwestycja jest najbardziej potrzebna, analizując wydajność IT w stosunku do umów o gwarantowanym poziomie doświadczeń (XLA – Experience Level Agreements) pod kątem działów lub lokalizacji.
 • Analizuj trendy w przyswajaniu aplikacji w całym przedsiębiorstwie, aby śledzić skuteczność kluczowych inicjatyw strategicznych, takich jak cloud-native, mobilne i wirtualizacja.

Powierz działowi IT odpowiedzialność za wyniki biznesowe, poprzez ustanowienie umów o gwarantowanym poziomie doświadczeń (XLA), które spełniają oczekiwania biznesowe w zakresie czasu reakcji – postrzeganego przez użytkownika końcowego – w zakresie kluczowych działań biznesowych przeprowadzanych w dowolnej aplikacji lokalnej, chmurowej, internetowej lub mobilnej, a następnie oceń każde przeprowadzenie takiej czynności przez każdego użytkownika pod kątem XLA

Proaktywnie identyfikuj i rozwiązuj problemy

Dzięki Aternity, zespoły DevOps mogą proaktywnie wykrywać i analizować incydenty związane z aplikacjami, oraz uzyskać pełną widoczność operacyjną aplikacji wdrażanych na platformach typu cloud-native, w tym: Pivotal Platform, Red Hat OpenShift, Azure Kubernetes Service (AKS), Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), oraz Google Kubernetes Engine (GKE).

 • Uaktualnij swoje monitorowanie wydajności aplikacji do praktyk stosowanych dla dużych zbiorów danych – dzięki zastrzeżonej prawnie technologii, która skaluje się do przechwytywania miliardów transakcji dziennie, bez konieczności poświęcania poziomu kompletności danych.
 • Śledź transakcje od użytkownika po backend, jednocześnie automatycznie scalając rozproszone śledzenie oparte na obserwowalności w drzewach wywołań transakcji.
 • Szczegółowo odtwarzaj zdarzenia, aby rozwiązywać problemy z aplikacją. Aternity przechowuje zapis każdej transakcji wraz z 1-sekundowymi wskaźnikami pomiarowymi i szczegółowymi drzewami wywołań wraz z parametrami, adresami URL, informacjami o użytkowniku i połączeniami z serwisem internetowym.
 • Rozpatruj i analizuj miliardy transakcji, stosując mierniki o wysokiej szczegółowości. Korzystaj z uczenia maszynowego wraz z innowacyjnymi wizualizacjami, aby odkrywać anomalie i dochodzić do konkluzji istotnych z punktu widzenia prowadzenia przedsiębiorstwa.
 • Zmniejsz koszty utrzymywania w chmurze, optymalizując elementy aplikacji, które zużywają najwięcej zasobów. Stale monitoruj swoją dynamiczną infrastrukturę i kontroluj konkurowanie o zasoby, zanim wywrze to wpływ na użytkowników, w tym – powodując efekt noisy neighbor oraz problemy związane z siecią.

Bezproblemowo śledź każdą transakcję, od urządzenia użytkownika po backend aplikacji, jednocześnie ujawniając wąskie gardła i błędy w kodzie aplikacji, SQL, zasobach systemowych, kontenerach i mikrousługach – w chmurze i poza nią. Natychmiast zobacz skutki finansowe najbardziej czasochłonnych transakcji.

Doświadczenia użytkownika końcowego

Aternity umożliwia Zespołom ds. obsługi użytkowników końcowych szybkie rozwiązywanie problemów użytkowników końcowych poprzez automatyczne wykrywanie każdej aplikacji używanej w przedsiębiorstwie i korelowanie jej wydajności i stanu – widzianego przez użytkownika końcowego – z wydajnością i stanem urządzenia, na którym działa.

 • Automatycznie sprawdzaj skargi użytkowników – nie ma potrzeby nadmiernego przepytywania użytkowników ani dokładnego pomiaru czasu.
 • Rozwiązuj problemy w czasie rzeczywistym na bazie wcześniejszych danych, nieinwazyjnie, bez wpływu na produktywność użytkownika.
 • Wyizoluj przyczynę problemów do urządzenia użytkownika, sieci, lub serwera, aby ograniczyć zgadywanie, co je powoduje.
 • Szybko rozwiązuj problemy, zagłębiając się w szczegóły dotyczące urządzenia, aby wskazać konkretne elementy urządzenia powodujące problem

Przeglądaj wszystkie aplikacje użytkownika działające na dowolnym urządzeniu, identyfikuj każdą przeprowadzona operacje biznesową, śledź czas reakcji w porównaniu z poziomem bazowym – pod kątem jego odbioru przez użytkownika, i używaj statusów oznaczonych kolorami, aby natychmiast weryfikować skargi dotyczące niskiej wydajności aplikacji.

Need help icon

Potrzebujesz wsparcia? Jesteśmy zawsze po Twojej stronie

Chętnie odpowiemy na nurtujące Cię pytania. Naszą największą domeną jest doświadczenie i wiedza, dlatego pomożemy Ci w wielu obszarach.

skontaktuj się