Blog

 1. AZ Frame
 2. /
 3. Bez kategorii
 4. /
 5. Rozporządzenie UE o sztucznej inteligencji:
Rozporządzenie UE o sztucznej inteligencji: co musisz wiedzieć?
20.03.2024 | Ewa Suszek

Rozporządzenie Unii Europejskiej o sztucznej inteligencji to pierwsze na świecie kompleksowe prawo dotyczące sztucznej inteligencji (AI), które ma zostać wprowadzone etapami w drugiej połowie 2024 r. Skoncentrowanie się w tym akcie prawnym na zaufaniu, bezpieczeństwie i przejrzystości wpłynie na nowy poziom nadzoru ludzkiego i zgodności z przepisami dotyczącymi sztucznej inteligencji wewnątrz Unii Europejskiej. Rozporządzenie ma również zasięg eksterytorialny, co oznacza, że twórcy i wdrażający sztuczną inteligencję na całym świecie muszą być przygotowani na przestrzeganie jej wymogów.

Firmy na całym świecie będą musiały umieć poruszać się w coraz bardziej złożonym globalnym krajobrazie przepisów, jeśli chcą skutecznie wykorzystać możliwości generatywnej sztucznej inteligencji.W unijnym akcie dotyczącym sztucznej inteligencji podejście do zgodności z przepisami opiera się na szacowaniu poziomie ryzyka.

Rozporządzenie nie reguluje AI jako technologii, ale reguluje jej wykorzystanie w zależności od poziomu ryzyka: niskiego, wysokiego i niedopuszczalnego

Jest mało prawdopodobne, aby zastosowania niskiego ryzyka miały wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo i podstawowe prawa, w związku z czym rozporządzenie zawiera niewiele wymogów poza wymogami w zakresie przejrzystości.

Zastosowania wysokiego ryzyka mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie lub podstawowe prawa i muszą być zgodne z dodatkowymi obowiązkami regulacyjnymi. Obejmuje to zastosowania sztucznej inteligencji wykorzystywane w kluczowych obszarach, takich jak transport, edukacja, elementy bezpieczeństwa, zatrudnienie, usługi podstawowe, egzekwowanie prawa, migracja i wymiar sprawiedliwości, które mogą mieć potencjalny wpływ na życie obywateli, ich prawa i dostęp do różnych możliwości.

Zastosowania niedopuszczalne są zabronione, z nielicznymi wyjątkami. Obejmuje to rozpoznawanie twarzy i emocji oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji do manipulowania oraz wykorzystywania słabych stron ludzi.

Systemy oparte na AI ogólnego przeznaczenia (GPAI), w tym generatywne AI i modele podstawowe, są również regulowane przez rozporządzenie, przy czym obowiązują tu dwa poziomy regulacji: systemy o dużym wpływie i o niskim wpływie. W przypadku modeli GPAI o dużym wpływie i ryzyku systemowym będą obowiązywać bardzo rygorystyczne obowiązki.

Rozporządzenie przewiduje maksymalnie 3-letni okres karencji na dostosowanie się. Systemy określane jako „niedopuszczalne” będą miały krótszy, sześciomiesięczny okres. Modele sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia podlegają 12-miesięcznemu okresowi, aby spełnić wymogi dotyczące przejrzystości i zarządzania. Przepisy dotyczące systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka zintegrowanych z produktami w ramach elementu bezpieczeństwa zaczną obowiązywać po 36 miesiącach.

IBM aktywnie współpracuje z decydentami, aby pomóc w kształtowaniu przepisów dotyczących sztucznej inteligencji.

IBM od dawna wspiera podejście do precyzyjnej regulacji sztucznej inteligencji opartej na użyciu. Współpraca IBM z unijną Komisją Wysokiego Szczebla ds. AI.

Grupa ekspertów oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), które opracowały standardy, na których opiera się nowe unijne prawo o sztucznej inteligencji, pozycjonują IBM jako wsparcie dla klientów w dostosowaniu się do tej zmiany w krajobrazie regulacyjnym.

Program zintegrowanego zarządzania IBM umożliwia wdrożenie odpowiedzialnej sztucznej inteligencji na dużą skalę i stanowi światowej klasy dowód dla klientów, którzy chcą zrobić to samo. Opracowany do użytku przez IBM Biuro ds. Prywatności i Odpowiedzialnej Technologii oraz oparty na dojrzałych zasadach zarządzania IBM i technologii IBM, wewnętrzny program zintegrowanego zarządzania (IGP) pomaga efektywnie zarządzać ponad 5500 wewnętrznymi aplikacjami i procesami i został rozszerzony tak, aby obejmował zarządzanie sztuczną inteligencją.

IBM oferuje produkty, które pomagają klientom przyspieszyć zarządzanie sztuczną inteligencją w celu zapewnienia zgodności z unijnym rozporządzeniem o sztucznej inteligencji i innymi obowiązującymi przepisami. System IBM watsonx zgodny jest z unijnym rozporządzeniem w następujących sferach, wypełniając przytoczone poniżej przepisy szczegółowe:

Zarządzanie modelami ryzyka:

 • Artykuł 5 – Zakazane praktyki
 • Artykuł 6/7 – Systemy AI wysokiego ryzyka
 • Artykuł 9 – System zarządzania ryzykiem
 • Artykuł 13 – Przejrzystość i udostępnianie informacji użytkownikom
 • Artykuł 17 – Systemy zarządzania jakością
 • Artykuł 19/43 – Ocena zgodności
 • Artykuł 21 – Działania naprawcze
 • Artykuł 22 – Obowiązek informowania
 • Artykuł 23 – Współpraca z właściwymi organami
 • Artykuł 29 – Obowiązki użytkowników systemów AI wysokiego ryzyka
 • Artykuł 30 – Organy notyfikujące
 • Artykuł 52 – Obowiązki w zakresie przejrzystości w odniesieniu do określonych systemów sztucznej inteligencji
 • Artykuł 60 – Unijne bazy danych systemów AI wysokiego ryzyka
 • Artykuł 62 – Raportowanie poważnych incydentów
 • Artykuł 69 – Kodeksy postępowania

 

Procedury wdrożeniowe:

 • Artykuł 10 – Dane i zarządzanie danymi
 • Artykuł 12/20 – Rejestrowanie zdarzeń
 • Artykuł 15 – Dokładność, solidność i cyberbezpieczeństwo

 

Dokumentacja modeli:

 • Artykuł 11 – Dokumentacja techniczna
 • Artykuł 13 – Przejrzystość i udostępnianie informacji użytkownikom
 • Artykuł 18 – Przechowywanie dokumentacji

 

Budowa modeli:

 • Artykuł 10 – Dane i zarządzanie danymi
 • Artykuł 15 – Dokładność, solidność i cyberbezpieczeństwo

 

Ewaluacja i monitorowanie:

 • Artykuł 15 – Dokładność, solidność i cyberbezpieczeństwo
 • Artykuł 61 – Monitorowanie po wprowadzeniu do obrotu

 

Need help icon

Potrzebujesz wsparcia? Jesteśmy zawsze po Twojej stronie

Chętnie odpowiemy na nurtujące Cię pytania. Naszą największą domeną jest doświadczenie i wiedza, dlatego pomożemy Ci w wielu obszarach.

skontaktuj się