Oferta

Zarządzanie danymi

 1. AZ Frame
 2. /
 3. Oferta
 4. /
 5. Zarządzanie danymi
 6. /
 7. Spectrum Context Graph

Spectrum Context Graph

Spectrum Context Graph, to narzędzie, które pozwala na wielowymiarowe spojrzenie na dane klientów poprzez bazy grafowe, umożliwia tworzenie dokładnych i użytecznych widoków zorientowanych na klienta.

Przełamuje bariery danych i silosów danych, łączy trudno dostępne informacje i pozwala na dzielenie się spostrzeżeniami z całą organizacją. Dzięki Spectrum Context Graph otrzymujemy w pełni zintegrowany, dokładny i wzbogacony 360-stopniowy widok klienta. Możliwe jest dodawanie kontekstów do profili klientów i odkrywanie na czas przydatnych informacji.

Jasne, zintegrowane spojrzenie na dane swoich klientów w złożonych, zróżnicowanych ekosystemach danych przedsiębiorstwa:

 • możliwość pełnego wykorzystania ważnych danych z CRM jako systemu rejestracji danych użytecznych w całym przedsiębiorstwie, w zakresie marketingu, sprzedaży i obsługi klienta,
 • dostarczanie optymalnych, bezproblemowych, wielokanałowych doświadczeń, których oczekują klienci,
 • przestrzeganie wymogów regulacyjnych ukierunkowanych na klienta, w tym KYC, AML, GDPR i CCPA,
 • wiarygodne spostrzeżenia, szybkość i sprawność, która jest niezbędna do podejmowania skutecznych i efektywnych decyzji i działań.

Wdrożenie procesów zarządzania jakością danych w celu standaryzacji, czyszczenia i dopasowywania przychodzących danych, co jest kluczowym elementem wspierania efektywnego spojrzenia na pojedynczego klienta.

Wizualizacja modeli danych poprzez grafy

Nowoczesne podejście do Customer Experience (CX) poprzez wykorzystanie danych na nowe sposoby, wymaga ponownego przemyślenia metody przechowywania i wykorzystywania informacji. Tradycyjne rozwiązania w zakresie zarządzania danymi podstawowymi (MDM) również muszą ewoluować i organizować informacje stosując nowy model: model grafowy. Spectrum Context Graph daje możliwość odkrycia ukrytych powiązań pomiędzy danymi, rozwija się wraz z przyrostem i zmianami w danych, architekturą informacji i priorytetami strategicznymi.

Rozwiązanie integruje wszystkie informacje o klientach, transakcjach i produktach w celu zbudowania modelu, który jest wzbogacony o nowe, dotychczas nieuporządkowane informacje od stron trzecich, takich jak sieci mediów społecznościowych.

Spectrum Context Graph reaguje dynamicznie, więc nie trzeba z góry definiować całego modelu. Pozwala na ciągłą ewolucję struktur danych podczas łączenia danych z wielu istniejących źródeł i platform systemowych.

Context Graph

Ze Spectrum Context Graph można tworzyć i rozwijać efektywne modele danych w oparciu o odkryte zależności. Ośrodek danych wykorzystuje pełen zakres procesów, interakcji, hierarchii, ról i domen, aby zapewnić lepszy wgląd, wykorzystując do tego bazy grafowe.

Umożliwia to łatwe i intuicyjne stworzenie modelu wykorzystującego dwa kanały danych przychodzących – jeden dla podmiotów, drugi dla relacji – w celu zdefiniowania nowego modelu lub wpisania ich w istniejący model. Można wyodrębnić określone encje i relacje z istniejącego modelu i zwrócić dane jako pola na etapie wyjściowym do wykorzystania w innych etapach lub procesach. Można także wizualizować relacje i hierarchie w obrębie ośrodka danych, odkrywać ukryte lub nieoczywiste relacje, tworzyć scenariusze typu „co-jeśli”, wykonywać analizy czasowe lub geoprzestrzenne.

Kompleksowy zestaw możliwości

Z Platformą Spectrum można:

 • oczyszczać, standaryzować i walidować dane,
 • łączyć informacje w celu dostarczenia nowych spostrzeżeń na temat relacji,
 • nawiązywać połączenia z dowolnym źródłem danych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji,
 • wzbogacać tradycyjne dane o istotne informacje kontekstowe, w tym lokalizację, dane demograficzne i inne informacje,
 • dostarczać informacje analitykom, które ułatwiają tworzenie prognoz,
 • standaryzować zarządzanie danymi i zarządzanie wyjątkami,
 • wizualizować relacje pomiędzy mapami i grafami baz danych, • umożliwić wgląd w istniejący workflow i pozostałe procesy.

Poprzez dokładność, dynamikę i właściwy kontekst, pojedynczy widok daje wymierne korzyści biznesowe dla całego przedsiębiorstwa:

 • określanie nowych, ukierunkowanych możliwości sprzedaży,
 • podejmowanie dojrzalszych, bardziej skutecznych decyzji,
 • identyfikowanie ryzyka i ograniczanie strat,
 • zapewnianie bardziej wydajnych, satysfakcjonujących interakcji z centrami obsługi klienta,
 • automatyzacja samoobsługi na zasadzie „jeden do jednego”,
 • dostosowanie interakcji w oparciu o czas, miejsce i kontekst każdego zaangażowania.

Need help icon

Potrzebujesz wsparcia? Jesteśmy zawsze po Twojej stronie

Chętnie odpowiemy na nurtujące Cię pytania. Naszą największą domeną jest doświadczenie i wiedza, dlatego pomożemy Ci w wielu obszarach.

skontaktuj się