Oferta

Zarządzanie danymi

Precisely Data360

Oprogramowaniem do kontroli i analizy danych dla firmy, która zarządza, analizuje i monitoruje swoje dane pod kątem operacji biznesowych.

Dane są bezcenne. Im lepsza jakość danych, tym większą wartość one reprezentują. Firma Infogix wzięła to pod uwagę. Infogix Data360 to platforma przeznaczona do obsługi procesów zarządzania danymi. Obsługuje wszystkie podprocesy programów Data Governance. Rozwiązanie jest kompletne, szybkie (wykorzystuje równoległe wywołanie przepływów), przyjazne dla użytkownika i zautomatyzowane. Jest to również rozwiązanie nie wymagające kodowania (no-code/low-code), dzięki czemu użytkownicy niebędący informatykami mogą z powodzeniem korzystać z platformy.

Podstawowe cechy platformy

Dane niezbędne do osiągania dobrych wyników procesów Data Governance:

 • Nastawienie na cele biznesowe,
 • Korporacyjne zarządzanie i zarządzanie właścicielstwem danych,
 • Scoring I mierzenie KPI dla danych.

Dane, którym można zaufać:

 • Łączenie danych z różnych źródeł, uzgadnianie i walidacja danych,
 • Wspieranie Stewardship,
 • Procesy Workflow,
 • Zarządzanie przypadkami.

Dane, które łatwo znaleźć i zrozumieć:

 • Katalog danych (Data Catalog) i inteligentny słownik danych (Smart Glossary),
 • Analiza pochodzenia (Data Lineage) i wpływu danych (impact Analysis),
 • Pozyskiwanie i analiza danych

Analityka danych

Data360™ Analyze posiada intuicyjny interfejs typu „przeciągnij i upuść”, który umożliwia użytkownikom dostęp do praktycznie dowolnego źródła danych oraz łatwy dostęp,
przygotowanie i błyskawiczną analizę danych — eliminując koszty infrastruktury i czas wymagany przez tradycyjne hurtownie danych i ETL. Użytkownicy wykorzystują tę elastyczną strukturę do łatwego pozyskiwania, transformowania, publikowania i promowania metadanych w usłudze Govern w celu wsparcia programów zarządzania danymi.

Powiązania firm

Użytkownicy mogą dokonywać transformacji danych do żądanego formatu lub wartości. Gdy dane są czyste, przygotowane i scalone – stanowią doskonałą bazę do analiz. Dane z różnych źródeł mogą być integrowane. Dane pochodzące ze źródeł wewnętrznych, słowników i zasobów zewnętrznych można łączyć, uzgadniać i i zmieniać ich postać. Filozofia no-code/low-code umożliwia użytkownikom spoza działów IT wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem danymi – platforma udostępnia wizualny pulpit projektanta. Zaawansowane techniki analityczne (w tym uczenie maszynowe, funkcje statystyczne i predykcyjne) są wdrażane w celu odkrywania reguł w danych oraz tworzenia prognoz i rekomendacji. Wszystkie procesy są zautomatyzowane – dzięki temu efekty programów zarządzania danymi są szybko dostarczane.

Data governance

Data360™ Govern zapewnia organizację i zrozumienie danych na poziomie korporacyjnym. W ramach platformy do zarządzania danymi zapewnia, że użytkownicy dokładnie wiedzą, skąd pochodzą dane, co oznaczają, kto jest ich właścicielem, czy można im zaufać i jak z nich korzystać — budując odpowiedzialność, zaufanie i współpracę w całej organizacji Rozwiązanie pozwala zarówno na zarządzanie i dokumentowanie polityk i standardów , jak i definiowanie celów biznesowych i mierników ich realizacji. Rozwiązanie ma możliwość agregowania wyników badania jakości danych i kojarzenia ich z aktywami biznesowymi. Można to zrobić za pomocą wyników procesów poprawy jakości danych, które zostały wygenerowane w obrębie platformy lub poza nią.

Zarządzanie metadanymi to bardzo ważna funkcjonalność. Obejmuje zbieranie metadanych technicznych (MetaConnect), budowanie i wyświetlanie przepływu danych (data lineage), analizę wpływu (impact analysis) i kojarzenie metadanych technicznych ze słownikiem biznesowym (business glossary) Gdy platforma pobiera metadane biznesowe i techniczne ze źródeł danych, dane te można przeszukiwać – w ten sposób możemy stworzyć katalog danych. Tworzymy również słownik biznesowy – definicję danych biznesowych oraz związanych z nimi metadanych i relacji. Możemy przypisać odpowiedzialność za dane osobom i/lub grupom. Osoby te lub grupy będą się opiekowały  danymi, ich migracją oraz jakością. To podstawa zarządzania danymi (data stewardingu).

Platforma zawiera workflow zarządzania danymi w celu optymalizacji modelu operacyjnego i usprawnienia procesów DM/DQ. Wykrywanie danych, podstawowe profilowanie i tagowanie danych pomagają w uzyskaniu wiedzy na temat danych i umożliwiają ich przeszukiwanie.

Jakość danych

Data360™ DQ+ to sprawdzone korporacyjne narzędzie do zarządzania jakością danych, które integruje i wdraża profilowanie danych, kompletność, spójność,  terminowość, rekoncyliację i zgodność wartości w całym łańcuchu przepływu danych w celu zapewnienia jakości danych w całym przedsiębiorstwie. Zawiera wbudowaną bibliotekę reguł jakości danych z ponad 100 predefiniowanymi regułami i funkcją otwartego interfejsu API, która umożliwia biznesowi integrowanie różnych wyników procesów zarządzania jakością danych w ramach procesu Data Governance. Łącząc zaawansowane funkcje sprawdzania poprawności danych z prostotą obsługi, użytkownicy danych o dowolnym poziomie umiejętności mogą szybko i łatwo przeprowadzać zaawansowane kontrole zestawów danych.

Data360

Zaawansowane profilowanie danych pomaga zrozumieć jakość danych, problemy z nimi związane i wąskie gardła. Wykorzystuje miary, takie jak kompletność, spójność i zgodność. Profilowanie zbiera statystyki dotyczące danych. Sprawdza ono podstawowe miary DQ, takie jak kompletność, spójność, zgodność wartości i zgodność typu.

Gdy znamy jakość danych, możemy je oczyścić za pomocą zaawansowanych funkcji DQ. Techniki uczenia maszynowego służą do automatycznego ulepszania reguł jakości danych. Podczas procesów przepływu danych funkcje równoważenia i uzgadniania zapewniają, że wszystkie oczekiwane dane docierają do miejsca docelowego poprawnie,  system przeprowadza kontrolę przepływów. Dane są weryfikowane w oparciu o wartości statystyczne, takie jak oczekiwane odchylenie standardowe lub metody zdefiniowane dla danej branży. System monitoruje również dostarczanie plików i sygnalizuje spóźnione lub brakujące pliki (terminowość) i potwierdza, że dane mieszczą się w progach wartości
prawdopodobnych lub przewidywanych. Automatyzacja jest bardzo ważna w procesach DG/DQ.

W platformie Data360 wiele procesów jest zautomatyzowanych, np. zautomatyzowana orkiestracja danych pochodzących z różnych źródeł, zarządzanie sprawami – system znajduje i raportuje wyjątki w jakości danych (np. dane, które nie spełniają walidacji). Sprawdzanie jakości danych może być wykonywane batchowo lub w czasie rzeczywistym przy użyciu wiadomości Apache Kafka. Natywne pulpity nawigacyjne zapewniają widoki operacyjne danych wymaganych przez interesariuszy na każdym etapie procesów DG/DQ.

Data360 jest sprawdzonym rozwiązaniem:

 • Ponad 300 programów zarządzania danymi zakończonych sukcesem zrealizowanych w ciągu 35 lat,
 • Lider rynku w zestawieniach firm IDC, Gartner, Forrester i 451 Research,
 • 98% klientów firmy Infogix odnawia roczną subskrypcję.

Need help icon

Potrzebujesz wsparcia? Jesteśmy zawsze po Twojej stronie

Chętnie odpowiemy na nurtujące Cię pytania. Naszą największą domeną jest doświadczenie i wiedza, dlatego pomożemy Ci w wielu obszarach.

skontaktuj się