Oferta

Mainframe

z-flex.store

Nowy system back’upu dla z/OS: z-flex.store.

z-flex.store to nowe podejście do zarządzania danymi platformy mainframe, które pozwala wygodnie zabezpieczać wszystkie dane użytkownika (w tym biblioteki MVS, systemy plików Unix System Services, dane zarchiwizowane na urządzeniach VTS/VTL i w innych systemach back’upowych). Daje również możliwość zdalnego dostępu do danych za pośrednictwem sieci z dowolnego urządzenia.

Jakie korzyści płyną z posiadania możliwości przechowywania danych poza dyskami ECKD?

Przechowywanie danych w systemach pamięci masowej dedykowanej środowiskom mainframe zwykle wiąże się z ograniczeniem dostępu do nich z powodów zachowania rygorów bezpieczeństwa i ograniczenia kosztów utrzymywania infrastruktury o najwyższym poziomie dostępności usług. Alternatywą jest korzystanie z usług chmurowych w wersji chmury publicznej lub prywatnej wykorzystującej zasoby wewnętrzne o niższym koszcie przechowywania danych. Posiadanie takiej możliwości zabezpieczania i transferu pomiędzy systemami mainframe, a obiektowymi magazynami danych zmniejsza ryzyko ich utraty. Pozwala jednocześnie na korzystanie z danych poprzez zdalny dostęp z wielu systemów przy zachowaniu pełnej kontroli zarządzania.

Funkcje z-flex.store:

• centralne zarządzanie kopiami zapasowymi: zarządzanie transferem, dostępem do zabezpieczonych danych i wyzwalanie operacji wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych oraz dołączanie i odłączanie hostów z/OS bezpośrednio z poziomu graficznej konsoli użytkownika,

• obsługa wielu dostawców usług chmurowych: rozwiązanie jest przystosowane do pracy w środowiskach opartych o różne protokoły pamięci obiektowej (w tym S3 i Google Cloud Storage) i oferuje możliwości wykonywania operacji na zabezpieczonych danych pomiędzy zasobami różnych dostawców usług chmurowych oraz chmurą prywatną,

• automatyczne tworzenie kopii zapasowych: możliwość tworzenia kopii zapasowych i automatycznego synchronizowania danych ze środowisk z/OS. Dla zwiększenia wygody istnieje również funkcja regularnego, automatycznego tworzenia kopii zapasowych wskazanych bibliotek i systemów plików,

• ogromna pamięć masowa bez stałych opłat: możliwość wykorzystania własnej infrastruktury pamięci obiektowej w celu ograniczenia kosztów operacyjnych przechowywania danych,

• udostępnianie: tworzenie prywatnych łączy udostępniania zabezpieczonych danych.

Architektura flex.store obejmuje 2 podstawowe komponenty:

  • oprogramowanie agenta instalowane w systemie z/OS,
  • graficzną konsolę użytkownika wyniesioną poza system hosta.

Funkcjonalne wydzielenie tych dwóch warstw pozwala na elastyczną pracę z wieloma systemami z/OS za pomocą jednej konsoli centralnej dostępnej za pomocą adresu URL z dowolnego miejsca oferującą interaktywny interfejs użytkownika. Konfiguracja zestawu zabezpieczanych obiektów może odbywać się zarówno po stronie klienta, jak i konsoli graficznej, co w rozwiązaniach tej klasy jest rozwiązaniem nowatorskim, które pozwala na wygodne i intuicyjne zabezpieczanie systemów plików z/OS, zarówno w części MVS, jak i USS, bez konieczności logowania się do powłoki TSO za pomocą sesji TN3270. Co więcej, konsola graficzna udostępnia funkcje odtwarzania obiektów również do innych, niż źródłowy, systemów z/OS. Autentykacja działań wykonywanych z konsoli oraz agenta jest zintegrowana z funkcjami systemu kontroli dostępu RACF, który określa kontekst uprawnień użytkownika.

System z-flex.store może być uruchomiony zarówno w chmurze publicznej, jak i w wydzielonej infrastrukturze wirtualnej klienta. Po stronie z/OS rozwiązanie efektywnie wykorzystuje procesory zIIP.

Z uwagi na elastyczność modelu instalacji, przed wykonaniem etapu Proof of Concept należy określić docelową architekturę dokonując wyboru modelu instalacji komponentu zarządzania oraz puli zasobów wykorzystywanych, jako infrastruktura usług udostępniania pamięci obiektowej. Wszystkie elementy wymagane do realizacji PoC mogą zostać dostarczone jako czasowo ograniczone licencje do celów testowych wraz z usługą konfiguracji środowiska.

Need help icon

Potrzebujesz wsparcia? Jesteśmy zawsze po Twojej stronie

Chętnie odpowiemy na nurtujące Cię pytania. Naszą największą domeną jest doświadczenie i wiedza, dlatego pomożemy Ci w wielu obszarach.

skontaktuj się