Blog

  1. AZ Frame
  2. /
  3. Bez kategorii
  4. /
  5. Generatywna sztuczna inteligencja i duże
Generatywna sztuczna inteligencja i duże modele językowe w interpretacji aktów prawnych: Fakt czy nadal przyszłość?
07.02.2024 | Ewa Suszek

Rok 2024 to kolejny rok z kolei, gdzie generatywne AI otwiera tytuły i agendy większości konferencji technologicznych, ale nie tylko. Obecność tej części technologii oraz dużych modeli językowych w życiu codziennym staje się coraz bardziej widoczna i powszechna. Już nie tylko naukowcy i specjaliści z branży IT, ale także prawnicy zaczynają dostrzegać potencjał, jaki niosą te innowacje dla ich zawodu.

Rola generatywnych modeli językowych w pracy prawniczej staje się coraz bardziej obecna, a ich znaczenie zyskuje na znaczeniu. Choć wciąż istnieją różnice w postrzeganiu tych technologii, coraz więcej prawników uznaje je za integralną część swojej codziennej praktyki. Niektórzy z nich widzą w nich narzędzia, które mogą znacząco usprawnić i przyspieszyć procesy analizy dokumentów prawnych, wyszukiwania precedensów czy nawet generowania spersonalizowanych porad prawnych. Wielu ekspertów uważa, że AI wkrótce będzie nie tylko uzupełnieniem pracy prawnika, ale także niezbędnym narzędziem, aby sprostać wyzwaniom współczesnego rynku prawniczego.

Jednakże, mimo rosnącej akceptacji i wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w pracy prawniczej, wciąż istnieją głosy sceptyczne. Niektórzy prawnicy obawiają się, że automatyzacja procesów analizy prawnej może prowadzić do utraty pracy, a decyzje podejmowane przez maszyny mogą być pozbawione ludzkiego kontekstu i wrażliwości. Dlatego nadal istnieje potrzeba kontynuowania debaty nad etycznym i odpowiedzialnym wykorzystaniem AI w dziedzinie prawa.

 

Ewolucja technologiczna pracy w kancelarii i dziale prawnym

Ewolucja pracy prawniczej nieustannie nabiera tempa wraz z postępem technologicznym AI oraz rosnącym zainteresowaniem dużymi modelami językowymi. Dzięki tym innowacjom, prawnicy mają obecnie dostęp do coraz bardziej zaawansowanych narzędzi, które znacząco wspierają ich codzienną pracę.

Wspomniane technologie umożliwiają szybsze przetwarzanie oraz analizę ogromnych ilości dokumentów prawnych, co jest niezwykle wartościowe dla zespołów prawniczych. Za ich pośrednictwem możliwe jest skuteczne wyszukiwanie istotnych informacji, identyfikacja kluczowych klauzul oraz ocena ryzyka, co przyspiesza procesy podejmowania decyzji oraz zapewnia większą precyzję w pracy prawniczej. Ponadto, automatyzacja tych procesów pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich, co z kolei prowadzi do optymalizacji czasu i kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych.

Ewolucja pracy związana z wykorzystaniem AI i dużych modeli językowych przekształca sposób, w jaki prawnicy przeprowadzają analizę dokumentów oraz tworzą nowe. W efekcie, procesy te stają się bardziej wydajne, a jakość usług prawnych oferowanych klientom ulega poprawie. Warto zauważyć, że dalszy rozwój tych technologii będzie nadal kształtować przyszłość pracy prawniczej, co może prowadzić do nowych możliwości i wyzwań dla całej branży.

 

Fakt czy przyszłość?

Pytanie, czy generatywna sztuczna inteligencja i duże modele językowe już stały się codziennością w interpretacji i analizie dokumentów prawnych, czy też są jeszcze na etapie rozwoju, jest złożone i otoczone pewnym stopniem niepewności. Z jednej strony, obserwujemy coraz większe zainteresowanie oraz zastosowanie tych technologii przez firmy i instytucje prawne, co sugeruje, że są one już stosowane w praktyce. Widoczne jest również ich coraz szersze przyjęcie w różnych sektorach biznesowych, co może świadczyć o stopniowym przekształcaniu się w codzienność.

Z drugiej strony, wiele organizacji wciąż eksperymentuje z tymi narzędziami i dopiero się nimi interesuje, co wskazuje na to, że ich pełne wdrożenie może jeszcze potrwać. Istnieją także wyzwania związane z zaufaniem do tych technologii oraz obawami dotyczącymi ich wpływu na jakość pracy prawników oraz kwestiami związanymi z bezpieczeństwem danych i prywatnością. Ponadto, ciągły rozwój i doskonalenie AI oraz modeli językowych sugeruje, że przyszłość tych technologii jest jeszcze nie do końca przewidywalna, co może wpływać na tempo ich pełnego wdrożenia.

W związku z tym, pytanie, czy generatywna sztuczna inteligencja i duże modele językowe są już codziennością w pracy prawniczej, czy też nadal stanowią element przyszłości, pozostaje otwarte i wymaga dalszych obserwacji oraz analizy. Jednakże, niezaprzeczalnie widoczne są postępy w tym obszarze, co sugeruje, że stają się one coraz bardziej powszechne i wpływowe w interpretacji oraz analizie dokumentów prawnych.

 

Przyszłość wykorzystania AI w pracy specjalistów od prawa

Postęp technologiczny, zwłaszcza w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI), otwiera nowe możliwości oraz zmienia oblicze pracy prawniczej. Przyszłość wykorzystania AI w tej dziedzinie zapowiada się obiecująco, oferując wiele potencjalnych korzyści i innowacyjnych rozwiązań.

Automatyzacja rutynowych zadań:

AI może być wykorzystywana do automatyzacji wielu rutynowych zadań prawnych, takich jak przeglądanie i analiza dokumentów, przygotowywanie umów czy wyszukiwanie precedensów. Dzięki temu prawnicy mogą skupić się na bardziej złożonych i strategicznych aspektach swojej pracy.

Precyzyjna analiza i prognozowanie:

Zaawansowane algorytmy AI mogą przeprowadzać analizę dużych zbiorów danych prawnych, identyfikować wzorce i tendencje oraz prognozować wyniki spraw prawnych. To umożliwia prawnikom podejmowanie lepiej poinformowanych decyzji oraz opracowywanie skuteczniejszych strategii prawnych.

Poprawa dostępu do usług prawnych:

Wykorzystanie AI może przyczynić się do poprawy dostępu do usług prawnych poprzez ułatwienie dostępu do informacji prawnej, udostępnianie porad prawnych oraz usprawnienie procesu sądowego. To szczególnie istotne w przypadku osób i grup społecznych, które mają ograniczony dostęp do tradycyjnych usług prawnych.

Personalizacja usług prawnych:

AI umożliwia personalizację usług prawnych poprzez analizę preferencji, historii i potrzeb klientów. Dzięki temu prawnicy mogą dostarczać bardziej spersonalizowane porady i rozwiązania, lepiej odpowiadające indywidualnym potrzebom klientów.

Zwiększenie efektywności i redukcja kosztów:

Wykorzystanie AI może przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy prawników oraz redukcji kosztów działalności prawnej poprzez automatyzację procesów, optymalizację zarządzania dokumentacją oraz minimalizację ryzyka błędów.

 

Aspekty bezpieczeństwa danych

Wraz z rozwojem AI w pracy prawniczej, pojawiają się również nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem danych, zwłaszcza w kontekście wykorzystywania wspólnych modeli przez wiele firm. W przypadku interpretacji aktów prawnych, które często zawierają wrażliwe informacje, kluczowe jest zapewnienie odpowiednich środków ochrony danych osobowych oraz zachowanie poufności dokumentów. Dlatego istotne jest, aby technologie AI wykorzystywane w pracy prawniczej były odpowiednio zabezpieczone i kontrolowane.

Ochrona danych osobowych:

Dane zawarte w aktach prawnych mogą obejmować wrażliwe informacje osobowe, takie jak dane osobowe klientów, informacje finansowe czy dane medyczne. Wykorzystanie wspólnych modeli AI przez wiele firm może stwarzać ryzyko naruszenia prywatności i poufności tych danych. Dlatego ważne jest, aby technologie AI zapewniały odpowiednie mechanizmy ochrony danych osobowych, takie jak anonimizacja, pseudonimizacja i szyfrowanie.

Zachowanie poufności dokumentów:

Interpretacja aktów prawnych często wiąże się z dostępem do poufnych dokumentów, takich jak umowy, porozumienia czy dokumenty sądowe. Wykorzystanie wspólnych modeli AI przez różne firmy może powodować ryzyko nieuprawnionego ujawnienia tych dokumentów lub naruszenia ich poufności. Dlatego konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków ochrony danych, takich jak kontrola dostępu, monitorowanie aktywności oraz zastosowanie mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji.

Zarządzanie ryzykiem i zgodność z przepisami:

Przy wykorzystywaniu wspólnych modeli AI w pracy prawniczej istotne jest również zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem danych oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Firmy muszą uwzględniać wymagania prawa dotyczące przetwarzania danych, raportowania incydentów bezpieczeństwa oraz ochrony danych w przypadku wspólnego korzystania z modeli AI.

Ciągłe monitorowanie i audyt bezpieczeństwa:

W kontekście wykorzystywania wspólnych modeli AI przez wiele firm istotne jest także ciągłe monitorowanie i audyt bezpieczeństwa danych, aby identyfikować i usuwać potencjalne zagrożenia oraz zapewnić zgodność z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi. Audyty bezpieczeństwa powinny obejmować ocenę ryzyka, testowanie systemów oraz śledzenie zdarzeń bezpieczeństwa w celu szybkiego reagowania na incydenty.

 

Wykorzystanie baz wektorowych

W celu zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa danych oraz zwiększenia efektywności procesu interpretacji aktów prawnych, coraz częściej wykorzystuje się bazy wektorowe. Dzięki nim możliwe jest szybkie i precyzyjne przeszukiwanie interesujących fragmentów tekstu, co pozwala prawnikom skuteczniej odnajdywać istotne informacje w dokumentach prawnych oraz minimalizować ryzyko pominięcia kluczowych aspektów.

Szybkie indeksowanie i wyszukiwanie:

Bazy wektorowe umożliwiają szybkie indeksowanie dużych zbiorów dokumentów prawnych, co pozwala na efektywne wyszukiwanie konkretnych fragmentów tekstu. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów przetwarzania języka naturalnego, bazy wektorowe są w stanie generować reprezentacje wektorowe dla każdego dokumentu, co pozwala na szybkie porównywanie i wyszukiwanie podobieństw między dokumentami.

Precyzyjne odnajdywanie istotnych informacji:

Dzięki analizie semantycznej i kontekstowej, bazy wektorowe pozwalają na precyzyjne odnajdywanie istotnych informacji w dokumentach prawnych, nawet w przypadku dużego zróżnicowania terminologii i formułowań. Algorytmy wykorzystywane w bazach wektorowych są w stanie uwzględniać różne warianty wyrażeń oraz ich znaczenia w kontekście danego prawa, co przyczynia się do skuteczniejszej interpretacji dokumentów.

Minimalizacja ryzyka pominięcia kluczowych aspektów:

Poprzez precyzyjne wyszukiwanie i analizę tekstów, bazy wektorowe pomagają prawnikom w minimalizacji ryzyka pominięcia kluczowych aspektów w interpretacji aktów prawnych. Dzięki możliwości szybkiego odnajdywania istotnych fragmentów tekstu oraz identyfikacji powiązań między różnymi dokumentami, prawnicy mogą być pewni, że ich analiza jest kompleksowa i dokładna.

Integracja z innymi narzędziami AI:

Bazy wektorowe mogą być łatwo integrowane z innymi narzędziami AI, takimi jak systemy ekstrakcji informacji, klasyfikacji dokumentów czy generowania raportów. Dzięki temu możliwe jest budowanie kompleksowych systemów wspierających pracę prawników, które wykorzystują zaawansowane technologie AI w celu optymalizacji procesów interpretacji i analizy dokumentów prawnych.

 

Dane nieustrukturyzowane

Współcześnie, duża część danych zawartych w aktach prawnych jest nieustrukturyzowana, co oznacza, że nie podlega ona tradycyjnym formom analizy. Jednakże, z wykorzystaniem zaawansowanych technik przetwarzania języka naturalnego, AI może pomóc w analizie danych nieustrukturyzowanych, umożliwiając identyfikację istotnych informacji, trendów oraz zależności, które mogą być przydatne w dopasowaniu odpowiednich strategii prawnych.

Identyfikacja istotnych informacji:

Dzięki algorytmom analizy języka naturalnego, systemy AI są w stanie ekstrahować istotne informacje z nieustrukturyzowanych danych prawnych, takie jak nazwy stron, daty, kwoty oraz klauzule umowne. To pozwala prawnikom szybko zlokalizować i ocenić istotne punkty w dokumentach prawnych, co z kolei ułatwia podejmowanie decyzji oraz przygotowywanie odpowiednich strategii prawnych.

Identyfikacja trendów i zależności:

Analiza nieustrukturyzowanych danych prawnych przy użyciu technologii AI umożliwia również identyfikację trendów i zależności, które mogą mieć istotne znaczenie dla podejmowania decyzji biznesowych lub strategicznych. Na przykład, systemy AI mogą wykrywać powtarzające się wzorce w umowach lub precedensy sądowe, co pozwala przewidywać przyszłe działania lub reagować na zmiany w otoczeniu prawnym.

Dopasowanie strategii prawnych:

Dzięki analizie nieustrukturyzowanych danych, prawnicy mogą lepiej dopasować strategie prawne do konkretnych przypadków lub sytuacji. Zrozumienie kontekstu oraz identyfikacja kluczowych informacji pozwala na opracowanie bardziej precyzyjnych i efektywnych strategii prawnych, co z kolei przekłada się na lepsze wyniki dla klientów lub przedsiębiorstw.

Identyfikacja nowych trendów:

Analiza nieustrukturyzowanych danych przy użyciu technologii AI może również pomóc w identyfikacji nowych trendów lub obszarów do dalszych badań. Poprzez analizę dużych zbiorów danych prawnych, systemy AI są w stanie wykrywać nowe tendencje w przepisach prawnych, praktykach sądowych lub działaniach konkurencji, co umożliwia wcześniejsze reagowanie na zmiany w otoczeniu biznesowym lub prawno-regulacyjnym.

 

Jaki więc będzie ten rok 2024 ?

Podsumowując obserwujemy dynamiczny rozwój technologii AI oraz dużych modeli językowych, które coraz bardziej integrują się z codzienną praktyką prawną, przynosząc wiele korzyści i zmieniając sposób pracy prawników. Jednakże, pomimo postępów, wiele aspektów wykorzystania tych technologii w praktyce prawniczej wciąż pozostaje na etapie rozwoju i eksperymentów.

Przyszłość branży prawnej będzie z pewnością silnie związana z dalszym rozwojem technologicznym, gdzie AI oraz duże modele językowe staną się integralną częścią codziennej pracy prawników. Będą one wspierać procesy interpretacji aktów prawnych, analizy dokumentów, a także personalizacji porad prawnych. Jednakże, równie ważne będzie ciągłe dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych oraz prawnych, a także odpowiednie regulacje i standardy dotyczące ochrony danych oraz etyki w wykorzystaniu technologii.

Teraźniejszość natomiast to czas, w którym branża prawna może już korzystać z zaawansowanych narzędzi AI w swojej pracy, zyskując większą efektywność, szybkość i precyzję w analizie oraz interpretacji dokumentów prawnych. Rok 2024 to okres, w którym możliwe jest eksperymentowanie z nowymi technologiami oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania ich w praktyce zawodowej.

Ostatecznie, przyszłość branży prawnej opierać się będzie na harmonijnym połączeniu tradycyjnych metod pracy z nowoczesnymi narzędziami i technologiami, co umożliwi prawnikom efektywną, profesjonalną i skuteczną obsługę swoich klientów w zmieniającym się środowisku biznesowym i prawno-regulacyjnym.

Need help icon

Potrzebujesz wsparcia? Jesteśmy zawsze po Twojej stronie

Chętnie odpowiemy na nurtujące Cię pytania. Naszą największą domeną jest doświadczenie i wiedza, dlatego pomożemy Ci w wielu obszarach.

skontaktuj się