PRECISELY TRILLIUM


Zapewnienie wysokiej jakości danych pozwala szybciej, lepiej i trafniej uzyskiwać wnioski biznesowe


Trillium DQ — Monitorowanie, ocena i ulepszanie jakości danych pomagają zapewnić kompletność i dokładność gromadzonych wniosków

Do właściwego funkcjonowania firmy potrzebne są precyzyjne dane. Często informacje kluczowe dla firmy są uwięzione w oddzielnych silosach, zapisane przy użyciu niestandardowych formatów lub niedostępne dla osób, które potrzebują danych. Nieprecyzyjne i niekompletne dane sprawiają, że usługi zapewniane klientom są niższej jakości. Takie dane prowadzą również do obniżenia wydajności i potencjalnych naruszeń zgodności, skutkując niepotrzebnym ryzykiem dla firmy, zamiast dostarczania informacji niezbędnych do zwiększania przychodów. Trillium DQ pomaga szybko przetworzyć złożone dane w przydatne dla firmy informacje biznesowe, które wspierają opierające się na danych inicjatywy w różnych obszarach organizacji. Jest to wszechstronne, pojedyncze rozwiązanie, które zapewnia elastyczne opcje wdrożenia i skalowalność w systemach Big Data. Dostarcza ono również wysokiej jakości danych, które są niezbędne w obliczu szybko zmieniających się potrzeb rynkowych, źródeł danych i elementów infrastruktury przedsiębiorstw. Intuicyjne funkcje samoobsługi sprawiają, że do zarządzania jakością danych można także zaangażować zarządców danych, analityków biznesowych i innych ekspertów, którzy dobrze orientują się w informacjach wykorzystywanych w firmie.

Trillium DQ for Big Data — Maksymalizowanie przydatności biznesowej systemów Big Data przy użyciu wiodących w branży funkcji profilowania i ulepszania jakości danych, możliwe dzięki ulepszeniom skalowalności i wydajności w obrębie największych woluminów danych w celu zapewniania niezawodnych aplikacji biznesowych

Organizacje gromadzą rosnące woluminy danych o coraz większej różnorodności, by uzyskiwać więcej wniosków biznesowych i podejmować trafniejsze, oparte na danych decyzje. Ankiety wskazują jednak, że poziom zaufania względem otrzymywanych danych jest niski. Aby podejmować trafne decyzje i skutecznie zapewniać zgodność, przedsiębiorstwa potrzebują narzędzi polepszających jakość danych, które będą się sprawdzać w obliczu coraz liczniejszych i bardziej złożonych zestawów danych. Trillium DQ for Big Data zapewnia wiodące w branży funkcje profilowania danych i ulepszania ich jakości także w środowiskach, w których ważna jest skalowalność. Zostały one zaprojektowane z myślą o wyzwaniach, które pojawiają się w dzisiejszych środowiskach danych. Pomaga ono skutecznie zarządzać danymi, przeprowadzać zaawansowane zadania analityczne, korzystać z rozwiązań sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz gromadzić przydatne wnioski biznesowe. Trillium DQ for Big Data pomaga użytkownikom sprawniej rozpoznawać i rozwiązywać kluczowe kwestie i spełniać wymogi związane z jakością danych. Z pomocą tego narzędzia można szybko i w natywny sposób podłączyć źródła danych Big Data, by przeprowadzać zadania profilowania danych. Następnie można w wizualny sposób tworzyć i testować procesy podwyższania jakości danych, które można wdrażać i uruchamiać w obrębie systemów Big Data lokalnie lub na wiodących platformach w chmurze.

Trillium Quality for Dynamics® — Usługi podnoszenia jakości danych bieżących i wsadowych zintegrowane z rozwiązaniem Microsoft Dynamics 365, które pomagają jeszcze lepiej wykorzystać potencjał platformy Dynamics — w zaledwie 30 dni

Trillium Quality for Dynamics® jest aplikacją, która pozwala wzbogacić bieżące systemy CRM o zaawansowane funkcje doskonalenia jakości danych. Pozwala ona utworzyć pojedynczy i trafny obraz procesów związanych z obsługą klienta. Aplikacja umożliwia organizacjom oczyszczanie, dopasowywanie, ocenianie, deduplikowanie i łączenie danych klienta w oparciu o szeroką gamę edytowalnych, niestandardowych zasad dotyczących jakości. Nasze rozwiązanie pozwala uzyskać kompletne dane globalne na potrzeby weryfikowania i standaryzowania nazw i adresów klientów. Pomaga także pozbyć się duplikatów oraz wzbogacić dane klientów wprowadzane ręcznie przez użytkowników końcowych, importowane z nowego źródła danych lub istniejące już w bazie danych CRM.

Trillium Quality for SAP® — Skalowalne, opatrzone certyfikatami usługi podnoszenia jakości danych bieżących i wsadowych zintegrowane z rozwiązaniem SAP S/4HANA, które pomagają lepiej korzystać z platformy SAP

Trillium Quality for SAP® w bezproblemowy sposób pomaga wdrożyć w systemach SAP zaawansowane funkcje doskonalenia jakości danych. Zarówno we współpracy z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi Trillium Quality for SAP pomaga oczyszczać, dopasowywać, oceniać, deduplikować i łączyć dane przy wykorzystaniu zróżnicowanych, możliwych do skonfigurowania i indywidualnie opracowanych zasad dotyczących jakości. Na tak opracowanych danych możesz polegać. Rozwiązanie firmy Precisely umożliwia łączenie w trybie plug-and-play z platformami SAP ERP, MDG, CRM, CRM WebClient i S/4HANA. Pozwala ono uzyskać najbardziej wszechstronnie przygotowane dane globalne w celu weryfikowania i standaryzowania nazw i adresów klientów, wzbogacać dane klientów, dostawców i partnerów biznesowych, a jednocześnie eliminować zduplikowane informacje. Zarówno w przypadku istniejących zastosowań typu SAP ERP, CRM i MDG, jak i w obliczu trwającej lub zakończonej migracji do platformy S/4HANA, rozwiązanie Trillium Quality for SAP zapewnia te same zaawansowane funkcje, które pomagają zadbać o wysoką jakość danych.

Trillium Cloud — Wiodące w branży rozwiązanie do doskonalenia jakości danych dla przedsiębiorstw, które cechuje łatwe wdrożenie i elastyczność działania typowa dla bezpiecznego i sprawnego rozwiązania chmurowego marki Precisely

Trillium Cloud to przeznaczone dla firm rozwiązanie do doskonalenia jakości danych, z którego można korzystać w postaci zarządzanej, wirtualnej chmury prywatnej istniejącej w obrębie infrastruktury chmury publicznej. Trillium Cloud eliminuje utrudnienia związane z nabyciem, wdrożeniem i obsługą sprzętu i oprogramowania oraz nieustannym dbaniem o licencjonowanie aplikacji. W ten sposób zapewnia usługi ulepszania jakości danych, przy czym korzystanie z niego opiera się na modelu Software-as-a-Service (SaaS). Rozwiązanie to pozwala korzystać z wiodącej w branży platformy doskonalenia jakości danych marki Precisely oraz bogatej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie profesjonalnych usług i wsparcia. Rozwiązanie to w szybki sposób dostarcza trafne, wzbogacone dane, które są wykorzystywane przez kluczowe aplikacje biznesowe przedsiębiorstwa. Trillium Cloud pozwala uniknąć typowych utrudnień związanych z procesami wdrożeniami i administracyjnymi, które są nieodzowną częścią nabycia sprzętu i oprogramowania wykorzystywanych lokalnie oraz zarządzania nimi. Dzięki temu możesz więcej uwagi poświęcić na to, by optymalnie wykorzystywać wszechstronne rozwiązanie do ulepszania jakości danych przedsiębiorstwa. Korzystaj z wsparcia doświadczonej kadry serwisowej firmy Precisely, zamiast dokładać zadań wewnętrznemu zespołowi IT, który ma już sporo obowiązków.

Trillium Global Locator — Wprowadzenie do aplikacji biznesowej funkcji weryfikowania adresów pocztowych i globalnych współrzędnych geograficznych w czasie rzeczywistym pomaga uzyskać najwyższą trafność danych klienta i lokalizacyjnych

Trillium Global Locator zapewnia funkcje precyzowania danych adresowych, wraz z geokodowaniem, które można łatwo zintegrować z aplikacjami biznesowymi i platformami dla użytkowników przy użyciu wielu standardowych interfejsów. Trillium Global Locator wyszukuje, weryfikuje, poprawia i standaryzuje dane adresowe oraz wzbogaca je o współrzędne geograficzne.