PRECISELY SYNCSORT


Sprawniejsze działanie i większa wydajność — w celu redukcji kosztów całego środowiska IT: od systemów mainframe po chmurę


Syncsort MFX — Wiodące rozwiązanie do operacji sortowania, kopiowania i łączenia, wykorzystujące nowatorskie technologie, które pomaga obniżyć poziom wykorzystania procesorów oraz zwiększyć ogólną wydajność maszyn mainframe

Syncsort MFX to wysokowydajne narzędzie do wykonywania operacji SORT, COPY i JOIN, które pozwala wykorzystywać zaawansowane funkcje systemu operacyjnego z/OS i maszyn mainframe IBM Z®. Używany w ponad 85 krajach system Syncsort MFX jest najczęściej instalowanym oprogramowaniem firmy zewnętrznej na maszynach mainframe. Szybkość sortowania jest kluczowym aspektem wydajności systemu. Analizy branżowe wykazały, że nawet 25% czasu pracy procesora jest poświęcane na procesy związane z sortowaniem. Dlatego zmniejszenie ilości zasobów poświęcanych na sortowanie może znacznie zwiększyć ogólną wydajność systemu. Syncsort MFX to łatwe do wdrożenia, zapewniające w pełni transparentne narzędzie, które pomaga usprawnić sortowanie. Z drugiej strony Syncsort MFX jest wysoce złożonym i zaawansowanym oprogramowaniem. Wykorzystuje ono bieżącą architekturę systemu oraz połączenie zastrzeżonych algorytmów sortowania, zaawansowanych metod uzyskiwania dostępu oraz dynamicznych technik optymalizacji. Procedury optymalizacyjne narzędzia Syncsort MFX w dynamiczny sposób monitorują i reagują na stan systemu. Obejmuje to obciążenie procesora, konkurowanie o dostęp do dysków, buforowanie kontrolerów, dostępność centralnej pamięci masowej, szybkość stronicowania, a także specyfikę konkretnego modelu i marki komputera. Oprogramowanie Syncsort MFX wykorzystuje również zaawansowaną technologię równoległego dostępu do woluminów (PAV), by zminimalizować czas potrzebny na przeprowadzenie sortowania.

Syncsort ZPSaver to zestaw dodatkowych funkcjonalności dla oprogramowania Syncsort MFX, które pozwala przenieść procesy kopiowania, kompresji SMS i sortowania na procesory zIIP, w efekcie zmniejszając obciążenie procesorów głównych. Poprawa wydajności uzyskana dzięki Syncsort ZPSaver prowadzi do znacznych oszczędności:

• W środowiskach licencjonowanych w modelu subcapacity, obniżenie obciążenia procesora w czterogodzinnym okresie szczytowym ma kluczowy wpływ na całkowity koszt oprogramowania.
• Uzyskany w ten sposób potencjał obliczeniowy procesora pozwala na odsunięcie w czasie wymogu przeprowadzenia rozbudowy maszyny, pomimo wzrostu wolumenu przetwarzanych danych.
• Sprawniejsze przetwarzanie pozwala na wykonanie większej pracy na takiej samej partycji logicznej (ograniczonej przez wartość MSU).
• Skrócenie czasu obciążenia procesora pozwala obniżyć opłaty w przypadku organizacji, w których koszty są naliczane na podstawie obciążenia procesora na potrzeby hostowania przy użyciu maszyn mainframe lub outsourcingu.
• Wywiązywanie się z warunków umów SLA i spełnianie wymogów dotyczących intensywnego przetwarzania pozwala ograniczyć ryzyko i związane z tym wydatki. Bardziej wydajne kopiowanie, kompresowanie i sortowanie pozwala przetwarzać większe ilości danych przy użyciu w pełni wykorzystywanych partycji logicznych.
• Szyfrowanie procesów sortowania w programie MFX pomaga zapewnić zgodność, ale może zwiększyć obciążenie procesora oraz wartość 4HRA. Przeniesienie tych zadań na procesor zIIP pozwala znacznie odciążyć główny procesor oraz zmniejszyć koszty związane z licencjonowaniem.
Kluczową zaletą narzędzia Syncsort ZPSaver jest to, że nie wymaga ono żadnych modyfikacji ani na poziomie istniejących skryptów JCL w MFX, ani w aplikacji.

Syncsort Optimize DB2 — Pozwala na zaskakująco łatwe i proste strojenie baz danych DB2 na maszynach z/OS, co skutkuje poprawą ich wydajności, zaoszczędzeniem zasobów i redukcją negatywnego wpływu zmian wprowadzanych w środowisku i aplikacji.

Syncsort Optimize DB2 pozwala firmom zaoszczędzić setki tysięcy dolarów rocznie. Syncsort Optimize DB2 pozwala na przechwytywanie zarówno statycznych jak i dynamicznych zapytań SQL , dając możliwość ich konsolidacji w celu optymalnego wykorzystania zasobów obliczeniowych , zachowując przy tym niski koszt. Zamiast skupiać się na pojedynczych procesach, Syncsort Optimize DB2 gromadzi dane i analizuje całościowo obciążenie generowane przez zapytania SQL. Dzięki temu identyfikuje zapytania SQL, które, ze względu na częstość uruchamiania oraz łączne zapotrzebowanie na zasoby obliczeniowe, mają największy wpływ na wydajność podsystemu Db2. Syncsort Optimize DB2 następnie priorytetyzuje uzyskane wnioski pod kątem stopnia wpływu na wykorzystanie zasobów. Dzięki temu pozwala skupić się na optymalizacji tych zapytań SQL, które potencjalnie przyniosą największy efekt zwrotu z inwestycji i nakładu pracy.

Syncsort Optimize DB2 — Pozwala na zaskakująco łatwe i proste strojenie baz danych DB2 na maszynach z/OS, co skutkuje poprawą ich wydajności, zaoszczędzeniem zasobów i redukcją negatywnego wpływu zmian wprowadzanych w środowisku i aplikacji.

Syncsort Optimize DB2 pozwala firmom zaoszczędzić setki tysięcy dolarów rocznie. Syncsort Optimize DB2 pozwala na przechwytywanie zarówno statycznych jak i dynamicznych zapytań SQL , dając możliwość ich konsolidacji w celu optymalnego wykorzystania zasobów obliczeniowych , zachowując przy tym niski koszt. Zamiast skupiać się na pojedynczych procesach, Syncsort Optimize DB2 gromadzi dane i analizuje całościowo obciążenie generowane przez zapytania SQL. Dzięki temu identyfikuje zapytania SQL, które, ze względu na częstość uruchamiania oraz łączne zapotrzebowanie na zasoby obliczeniowe, mają największy wpływ na wydajność podsystemu Db2. Syncsort Optimize DB2 następnie priorytetyzuje uzyskane wnioski pod kątem stopnia wpływu na wykorzystanie zasobów. Dzięki temu pozwala skupić się na optymalizacji tych zapytań SQL, które potencjalnie przyniosą największy efekt zwrotu z inwestycji i nakładu pracy.

Syncsort Optimize IDMS — Idealny zestaw narzędzi dla programistów zainteresowanych usprawnieniem działania bazy danych CA IDMS i zapewnieniem faktycznej całodobowej dostępności

Środowisko CA IDMS™ od dawna był obiektem zainteresowań programistów zajmujących się narzędziami do usprawnienia działania baz danych. Teraz w jednym miejscu dostępny jest najbogatszy zestaw wiodących w branży narzędzi, które służą do kastomizacji systemu CA IDMS pod kątem konkretnych potrzeb operacyjnych. Syncsort Optimize IDMS pomaga osobom zajmującym się obsługą i zarządzaniem systemami CA IDMS poprzez:
• reorganizację i przebudowę produkcyjnej bazy danych CA IDMS on-line, nawet wtedy gdy jest wykonywane są operacje na danych,
• prowadzanie na bazie danych CA IDMS działań , które typowo wymagają posiadania dodatkowych kopii takiej bazy,
• testowanie rozwiązań ADS/O, programów IDMS-DC i programów do przetwarzania wsadowego względem aktualnie wykorzystywanych danych bez potrzeby duplikowania całej bieżącej bazy danych,
• wielu innych możliwości.

Syncsort Capacity Management — To rozwiązanie dzięki któremu wiemy czy krytyczne zasoby IT są dostępne i wystarczające – tam gdzie są potrzebne i wtedy gdy dla potrzebne – w celu wsparcia procesów biznesowych firmy

Środowisko informatyczne firmy z czasem staje się coraz bardzie skomplikowane i zróżnicowane. Obecnie często bazuje ono równocześnie w lokalnych ośrodkach obliczeniowych i w chmurze prywatnej lub publicznej. Często zdarza się że aplikację wykorzystują równocześnie zasoby ze wszystkich tych środowisk w celu dostarczenia pojedynczego produktu lub usługi biznesowej. Dlatego też Syncsort Capacity Management oferuje rozwiązanie pozwalające na zautomatyzowane i scentralizowane monitorowanie zasobów IT (serwerów, aplikacji, urządzeń sieciowych, etc.), niezależnie od tego gdzie się one fizycznie znajdują. Zebrane dane są przechowywane w scentralizowanej i skonsolidowanej bazie wraz z powiązanymi metrykami biznesowymi, co pozwala na:
• analizę i poszukiwanie przyczyn występujących problemów,
• przeprowadzanie regularnych kontroli poprawności funkcjonowania systemów IT,
• dokumentowanie wzorców, ocenę trendów i identyfikowanie anomalii,
• monitorowanie incydentów i definiowanie alertów.

Syncsort Network Management — Zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa oraz monitorowanie środowiska sieciowego

Syncsort Network Management to kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania środowiskiem sieciowym w systemie z/OS. Poszczególne komponenty rozwiązania Syncsort Network Management zapewniają skuteczniejsze monitorowanie, zgłaszanie, śledzenie i raportowanie zdarzeń oraz lepszą ochronę. Dzięki temu tworzą wydajne, łatwe w obsłudze narzędzie, które bezproblemowo może zastąpić starsze rozwiązania do zarządzania siecią, a jest przy tym dużo bardziej ekonomiczne.
• Zastąp nieergonomiczne, kłopotliwe w obsłudze i przestarzałe narzędzia do zarządzania siecią, płacąc jedynie ułamek ich kosztów.
• Zadbaj o skuteczne wywiązywanie się z warunków świadczenia usług, by zapewnić lojalność swoich klientów.
• Komponenty można wdrożyć indywidualnie lub łącznie oraz sterować nimi przy użyciu zwykłej przeglądarki internetowej.