PRECISELY SPECTRUM QUALITYPrecisely Spectrum Data Quality Solution

Umożliwia dopasowywanie i konsolidację danych w celu tworzenia dokładnych i kompleksowych informacji o klientach.

Jakość i spójność danych pozostaje kluczową kwestią dla większości firm. Wiele organizacji nie jest zadowolona z jakości swoich danych. Główną przyczyną problemów są błędne informacje, brakujące pola danych i niespójne standardy. Ubogie dane generują znaczne koszty dla organizacji związane z nakładami zbędnej pracy poniesionej na ich opracowanie, a także niezadowolenie klientów i utratę dochodów.

Precisely zapewnia narzędzia potrzebne do tworzenia i utrzymania aktualnych, spójnych i dokładnych danych, które wpływają na każdy aspekt działania firmy. Precisely Spectrum Data Quality Solution dostarcza cennych informacji, które mogą pomóc w poprawie Customer Experience (CX) oraz zwiększeniu wartości klienta.

Użytkownicy biznesowi, administratorzy i administratorzy danych mają dostęp do jednego, obejmującego całe przedsiębiorstwo, rozwiązania w zakresie jakości danych, które umożliwia standaryzację, czyszczenie, aktualizację i ulepszanie danych klientów, przy jednoczesnym usprawnieniu całego procesu.

Podsumowanie

Narzędzia Precisely Spectrum Quality stwarzają spójną podstawę dla jakości danych. Dzięki temu działy marketingu, obsługi klienta oraz działy operacyjne mogą korzystać z pełniejszego obrazu klientów.

Korzyści • uzyskanie pełnego wglądu w dane klienta, • zwiększenie lojalności klientów, • dokładne określenie grupy docelowej, • uzyskanie wszechstronnego, globalnego zasięgu, • usprawnienie procesów biznesowych, • skuteczniejsze przekazywanie informacji, • eliminacja nieekonomicznych wydatków, • spełnienie wymogów zgodności, • minimalizacja ryzyka, • zwiększenie bezpieczeństwa biznesowego.

Rozwiązanie Spectrum Data Quality firmy Precisely dostarcza bogatych informacji o klientach, potrzebnych do zidentyfikowania nowych możliwości, nawiązania kontaktu z klientami i bardziej efektywnej komunikacji.

Poprzez łączenie i integrację informacji o klientach, możliwa jest współpraca różnych obszarów funkcjonalnych w celu poprawy zarządzania relacjami z klientami, due diligence, sprawozdawczości finansowej, zgodności i zarządzania ryzykiem:

• wsparcie analityki biznesowej poprzez zaufanie do jakości danych, • koncentracja działań z zakresu cross-marketingu i cross-sellingu na najbardziej perspektywicznych klientach, • ulepszanie i doskonalenie istniejących procedur poprzez dostosowywanie procesów biznesowych do potrzeb klienta, • maksymalizacja wartości każdej interakcji z klientem, • dostarczanie terminowej, odpowiedniej i spersonalizowanej komunikacji z klientami, • unikanie niezręcznych błędów i kosztownych pomyłek, • zapobieganie oszustwom, problemom związanych z tożsamością i zagrożeniom, • zapewnienie bezpieczeństwa związanego z handlem globalnym.