PRECISELY IRONSTREAM


Integracja kluczowych danych bezpieczeństwa i operacyjnych z systemów mainframe i IBM i z platformami analitycznymi nowej generacji


Ironstream — Integrowanie kluczowych danych systemów IBM z i IBM i z obecnie stosowanymi platformami analityki informatycznej i zarządzania operacjami pozwala uzyskać kompletny wgląd w środowisko IT i ułatwia podejmowanie bardziej trafnych decyzji

Firmy, które korzystają z nowoczesnych platform analitycznych, takich jak Splunk i ServiceNow, potrzebują pojedynczego systemu rejestrowania danych w związku działaniami IT i sytuacjami naruszenia bezpieczeństwa. Nieuwzględnienie kluczowych danych z systemów mainframe IBM i IBM i oznacza, że w działaniach zespołu IT oraz inicjatywach bezpieczeństwa mogą istnieć luki. Aby otrzymać pełny obraz kondycji, wydajności i mocy przerobowej infrastruktury IT firmy, niezbędne jest zintegrowanie danych maszynowych z tradycyjnych systemów IBM z narzędziami analitycznymi, które są stosowane do monitorowania pozostałych obszarów środowiska informatycznego i zarządzania nim. Precisely Ironstream pozwala w prosty i ekonomiczny sposób zintegrować dane maszynowe z tradycyjnych systemów IBM z nowoczesnymi platformami analityki IT. Rozwiązanie Ironstream pozwala lepiej wykorzystać prowadzone inicjatywy analityczne, oferując kompletny wgląd w całe środowisko informatyczne firmy. Połączenie takich danych z danymi maszynowymi z różnych obszarów organizacji pozwala korelować zdarzenia występujące w całej infrastrukturze przedsiębiorstwa. W rezultacie decyzje są podejmowane trafniej, a problemy są rozwiązywane szybciej i skuteczniej.

Ironstream for Splunk® — Integrowanie kluczowych danych maszynowych bezpieczeństwa i operacyjnych z maszyn mainframe IBM i systemu IBM i z platformą Splunk pomaga uzyskać pełny wgląd w środowisko informatyczne

Ironstream for Splunk ułatwia gromadzenie, przekształcanie i bezpieczne strumieniowanie danych bezpieczeństwa i operacyjnych z maszyn mainframe i systemu IBM i do platformy Splunk bez pomocy kadry doświadczonej w obsłudze tych rozwiązań. Dzięki niemu można gromadzić dane dzienników z tradycyjnych systemów IBM i przekazywać je w czasie rzeczywistym do platformy Splunk. Prowadzi to do uzyskiwania wszechstronnych i przydatnych wniosków. Użytkownicy mogą łatwo wyszukiwać, analizować oraz wizualizować dane z maszyn mainframe i systemu IBM i wraz z danymi pochodzącymi z rozproszonych systemów open-source.

Ironstream for ServiceNow® — Integrowanie danych z maszyn mainframe i systemów IBM i z platformą ServiceNow® zapewnia lepszy wgląd w funkcjonowanie środowiska IT

Ironstream for ServiceNow jest jedynym certyfikowanym rozwiązaniem, które pomaga zintegrować maszyny mainframe IBM i systemy IBM i ze środowiskiem ServiceNow. Ironstream obsługuje rozwiązanie ServiceNow Discovery, by łatwiej uzyskać jeden kompletny widok całej infrastruktury informatycznej. Oprócz tego obsługuje aplikację ServiceNow Event Management, by nieustannie podwyższać dostępność usług i szybko rozwiązywać problemy.