PRECISELY SYNCSORT


Sprawniejsze działanie i większa wydajność — w celu redukcji kosztów całego środowiska IT: od systemów mainframe po chmurę


Syncsort MFX — Wiodące rozwiązanie do operacji sortowania, kopiowania i łączenia, wykorzystujące nowatorskie technologie, które pomaga obniżyć poziom wykorzystania procesorów oraz zwiększyć ogólną wydajność maszyn mainframe

Syncsort MFX to wysokowydajne narzędzie do wykonywania operacji SORT, COPY i JOIN, które pozwala wykorzystywać zaawansowane funkcje systemu operacyjnego z/OS i maszyn mainframe IBM Z®. Używany w ponad 85 krajach system Syncsort MFX jest najczęściej instalowanym oprogramowaniem firmy zewnętrznej na maszynach mainframe. Szybkość sortowania jest kluczowym aspektem wydajności systemu. Analizy branżowe wykazały, że nawet 25% czasu pracy procesora jest poświęcane na procesy związane z sortowaniem. Dlatego zmniejszenie ilości zasobów poświęcanych na sortowanie może znacznie zwiększyć ogólną wydajność systemu. Syncsort MFX to łatwe do wdrożenia, zapewniające w pełni transparentne narzędzie, które pomaga usprawnić sortowanie. Z drugiej strony Syncsort MFX jest wysoce złożonym i zaawansowanym oprogramowaniem. Wykorzystuje ono bieżącą architekturę systemu oraz połączenie zastrzeżonych algorytmów sortowania, zaawansowanych metod uzyskiwania dostępu oraz dynamicznych technik optymalizacji. Procedury optymalizacyjne narzędzia Syncsort MFX w dynamiczny sposób monitorują i reagują na stan systemu. Obejmuje to obciążenie procesora, konkurowanie o dostęp do dysków, buforowanie kontrolerów, dostępność centralnej pamięci masowej, szybkość stronicowania, a także specyfikę konkretnego modelu i marki komputera. Oprogramowanie Syncsort MFX wykorzystuje również zaawansowaną technologię równoległego dostępu do woluminów (PAV), by zminimalizować czas potrzebny na przeprowadzenie sortowania.

Syncsort ZPSaver to zestaw dodatkowych funkcjonalności dla oprogramowania Syncsort MFX, które pozwala przenieść procesy kopiowania, kompresji SMS i sortowania na procesory zIIP, w efekcie zmniejszając obciążenie procesorów głównych. Poprawa wydajności uzyskana dzięki Syncsort ZPSaver prowadzi do znacznych oszczędności:

• W środowiskach licencjonowanych w modelu subcapacity, obniżenie obciążenia procesora w czterogodzinnym okresie szczytowym ma kluczowy wpływ na całkowity koszt oprogramowania.
• Uzyskany w ten sposób potencjał obliczeniowy procesora pozwala na odsunięcie w czasie wymogu przeprowadzenia rozbudowy maszyny, pomimo wzrostu wolumenu przetwarzanych danych.
• Sprawniejsze przetwarzanie pozwala na wykonanie większej pracy na takiej samej partycji logicznej (ograniczonej przez wartość MSU).
• Skrócenie czasu obciążenia procesora pozwala obniżyć opłaty w przypadku organizacji, w których koszty są naliczane na podstawie obciążenia procesora na potrzeby hostowania przy użyciu maszyn mainframe lub outsourcingu.
• Wywiązywanie się z warunków umów SLA i spełnianie wymogów dotyczących intensywnego przetwarzania pozwala ograniczyć ryzyko i związane z tym wydatki. Bardziej wydajne kopiowanie, kompresowanie i sortowanie pozwala przetwarzać większe ilości danych przy użyciu w pełni wykorzystywanych partycji logicznych.
• Szyfrowanie procesów sortowania w programie MFX pomaga zapewnić zgodność, ale może zwiększyć obciążenie procesora oraz wartość 4HRA. Przeniesienie tych zadań na procesor zIIP pozwala znacznie odciążyć główny procesor oraz zmniejszyć koszty związane z licencjonowaniem.
Kluczową zaletą narzędzia Syncsort ZPSaver jest to, że nie wymaga ono żadnych modyfikacji ani na poziomie istniejących skryptów JCL w MFX, ani w aplikacji.

Syncsort Optimize DB2 — Pozwala na zaskakująco łatwe i proste strojenie baz danych DB2 na maszynach z/OS, co skutkuje poprawą ich wydajności, zaoszczędzeniem zasobów i redukcją negatywnego wpływu zmian wprowadzanych w środowisku i aplikacji.

Syncsort Optimize DB2 pozwala firmom zaoszczędzić setki tysięcy dolarów rocznie. Syncsort Optimize DB2 pozwala na przechwytywanie zarówno statycznych jak i dynamicznych zapytań SQL , dając możliwość ich konsolidacji w celu optymalnego wykorzystania zasobów obliczeniowych , zachowując przy tym niski koszt. Zamiast skupiać się na pojedynczych procesach, Syncsort Optimize DB2 gromadzi dane i analizuje całościowo obciążenie generowane przez zapytania SQL. Dzięki temu identyfikuje zapytania SQL, które, ze względu na częstość uruchamiania oraz łączne zapotrzebowanie na zasoby obliczeniowe, mają największy wpływ na wydajność podsystemu Db2. Syncsort Optimize DB2 następnie priorytetyzuje uzyskane wnioski pod kątem stopnia wpływu na wykorzystanie zasobów. Dzięki temu pozwala skupić się na optymalizacji tych zapytań SQL, które potencjalnie przyniosą największy efekt zwrotu z inwestycji i nakładu pracy.

Syncsort Optimize IMS – Providing low-risk and efficient migration tools for businesses that want to switch to Db2 — the smart approach to IMS data migration

Migrating data from IMS systems to Db2 typically involves complex data re-engineering and extensive modification to key application programs. Syncsort Optimize IMS provides a smarter approach to IMS data migration, one that requires no changes to applications, significantly reducing the risks of data migration. Syncsort Optimize IMS is a data migration and application transparency solution specifically designed to address the challenges of IMS data migration to Db2. With Syncsort Optimize IMS, application programs remain unchanged. Powerful mapping and migration tools get you to Db2 quickly, one or more IMS databases at a time. Applications continue to issue IMS/DB requests, but where requested data has been migrated to Db2, Syncsort Optimize IMS retrieves it and delivers it back to the application as if it came from IMS/DB.

Syncsort Optimize IDMS – Providing the ideal suite of tools for developers looking to improve CA IDMS database performance and true 24-hour availability

CA IDMS™ has long been a major focus for developers of tools for improving database performance. There is now one place to go for the broadest portfolio of industry-leading tools for customizing CA IDMS to meet specific operational goals. Learn how Syncsort Optimize IDMS makes it easier for CA IDMS operations staff and management to:
• Reorganize or restructure their CA IDMS production database even while it is online and available for update and retrieval.
• Operate as if they have multiple copies of a CA IDMS database while actually having only one underlying copy.
• Test ADS/O dialogs, IDMS-DC programs, and batch programs against production data without incurring the overhead of duplicating the entire production database.
• And more!

Syncsort Capacity Management – Ensure high-performing IT resources are available when and where you need them to support the demands of today’s business

Your IT landscape grows more complex by the day. It spans your on-premises data center and public and private clouds. Often, applications work together across platforms to support a single business service.
That’s why Syncsort Capacity Management delivers an automated, single view of your IT resources, no matter where they live. Syncsort Capacity Management continuously monitors server, application and network resources to provide detailed, actionable visibility into all your IT metrics. The data collected is stored in a centralized, consolidated database, where it is available, along with your specific business metrics, so you can:
• Drill down to identify root cause of system problems.
• Conduct regular system assessments.
• Document patterns, assess trends and anomalies.
• Monitor incidents and set alerts for timely response.

Syncsort Network Management – Increasing your network security and efficiency with a package of specialized components, including network monitoring, security, and performance management

Syncsort Network Management is a comprehensive set of network-management tools for z/OS platforms. The various components of Syncsort Network Management provide superior monitoring, alerting, tracing, reporting, and security, creating an efficient and manageable product that can seamlessly replace legacy network-management tool sets at a fraction of the legacy cost.
• Replace bloated and cumbersome legacy network-management tools – at a fraction of the cost.
• Maintain your company’s service levels and the all-important continuity of your business.
• Implement the components together or individually and operate them from an ordinary web browser.