PRECISELY CONNECT


Connecting today’s infrastructure with tomorrow’s technology to unlock the potential of all your enterprise data


Connect ETL — Przekształcanie i dostarczanie danych aplikacji do analizy w szybki i wydajny sposób oraz elastyczne działanie oparte na modelu „zaprojektuj raz, wdrażaj wszędzie”

Connect ETL łączy wszystkie dane organizacji pochodzące z systemów RDBMS i mainframe, baz NoSQL, chmury i innych źródeł. Connect ETL stanowi wszechstronne rozwiązanie, gdyż może także współpracować z narzędziami do wizualizacji i hurtowniami danych firmy. Pozwala na wczytywanie zagregowanych zestawów danych do wszystkich typowych aplikacji MPP oraz na przekazywanie strumienia danych bezpośrednio do narzędzia do wizualizacji. Connect ETL zapewnia szereg możliwości takich jak:
• przekazywanie danych w starych formatach — z maszyn mainframe, IBM i, Teradata, Netezza — do chmury oraz platform nowej generacji;
• wykorzystywanie złożonych instrukcji COBOL i pochodzących z systemów mainframe do tworzenia metadanych i ich interpretacji;
• uzyskanie pełnego wglądu w historię danych na potrzeby raportowania i zgodności — nieustannie rosnąca ilość zbieranych danych nie jest problemem;
• dostęp do szerokiej gamy baz danych analitycznych oraz platform BI, w tym Snowflake, Teradata, Vertica, Oracle, Tableau czy NoSQL.

Connect CDC — Udostępnianie na bieżąco wniosków w całym przedsiębiorstwie przy użyciu rurociągów danych, przechwytywania informacji o zmianach i replikacji baz danych

Aby w pełni wykorzystać dane z aplikacji organizacji do uzyskania przydatnych wniosków biznesowych, muszą one być dostępne we właściwym miejscu i czasie. W dzisiejszych czasach ekonomia oparta jest na szybkich działaniach. Dlatego coraz ważniejsze jest, by dane były na bieżąco dostarczane do różnych działów przedsiębiorstwa. Rozwiązanie Connect CDC obejmuje funkcje bieżącego replikowania danych oraz oprogramowanie do przechwytywania danych o zmianie. Dzięki temu pomaga tworzyć rurociągi danych i udostępniać dane aplikacji w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa — od systemów mainframe po chmurę — by wspierać rozwój działalności. Connect CDC replikuje dane aplikacji do relacyjnych baz danych, układów przesyłania strumieniowego i chmury, zapewniając wydajne, bezproblemowe i wysoce niezawodne dostarczanie danych.

Connect for Big Data — Integrowanie danych aplikacji z systemów tradycyjnych z platformami Big Data, co wspomaga stosowanie SI, uczenia maszynowego i zaawansowanej analityki

Connect for Big Data to wysoce wydajne oprogramowanie do integracji danych, zaprojektowane szczególnie z myślą o nowoczesnych rurociągach danych obsługujące wysoce skalowalne, rozproszone sieci komputerowe takie jak Spark i MapReduce. Stosując jedno środowisko oprogramowania do odczytu i integrowania wszystkich danych firmy — z systemów mainframe do chmury, przetwarzania wsadowego i przesyłania strumieniowego — rozwiązanie Connect for Big Data pozwala szybko i sprawnie z surowych danych wyciągnąć przydatne wnioski biznesowe. Connect for Big Data pomaga:
• uzyskać dostęp do wszelkich danych przedsiębiorstwa – także zawartych w systemie mainframe;
• zintegrować dane i błyskawicznie uzyskiwać cenne informacje z surowych danych;
• zapewnić zgodność z protokołami bezpieczeństwa, zarządzania i kierowania;
• uprościć procesy: raz zaprojektowany model można wdrożyć wszędzie — lokalnie i w chmurze.