Budujemy mosty pomiędzy tradycją a przyszłością

  • Integrujemy platformy mainframe z systemami otwartymi
  • Zarządzamy jakością i spójnością danych
  • Nasz świat, to świat danych
  • Monitorujemy kluczowe dla biznesu transakcje

DATA QUALITY MANAGEMENT


Pomagamy w nowoczesnym zarządzaniu danymi. Dane cyfrowe przyrastają w wysokim tempie, ale dzięki narzędziom, którymi dysponują nasi Partnerzy, ułatwimy ich analizę i wykorzystanie dla celów biznesowych. Nasze rozwiązania umożliwiają ekstrakcję, normalizację i standaryzację danych, w efekcie dając dostęp do zaufanych informacji przekazywanych z różnych źródeł w wielu formatach. Gwarantujemy, że Twoje dane będą dokładne, kompletne, spójne i aktualne.

Monitoring, integracja, migracja systemów mainframe


Cyfryzacja danych jest pojęciem, od którego żadna średnia lub większa firma nie może dziś uciec. W dzisiejszych czasach monitoring danych jest czymś tak niezbędnym w biznesowym świecie, jak niegdyś przełomowy był stały dostęp do internetu. Do przechowywania informacji, natomiast, potrzebna jest serwerownia mainframe, bez której trudno będzie znaleźć miejsce na tysiące, jeśli nie miliony, plików komputerowych.

Systemy mainframe – dlaczego są potrzebne?

Przechowywanie danych nie może odbyć się bez odpowiedniego software-u. Ten zespala wiele, wcześniej nie współpracujących ze sobą, rozwiązań informatycznych tak, by tworzyły one współgrającą ze sobą całość. Proces ten to inaczej integracja systemów, a jego wprowadzenie pozwala firmie na zminimalizowanie pośredników przy transferze danych, zmniejszając tym samym czas, który byłby poświęcony na manualne przekazywanie informacji pomiędzy dwoma stronami. Integracja pozwala również na dokładniejszy i ujednolicony monitoring ważnych danych biznesowych, które posłużą do ekspansji firmy.

Nasze Aktualności
Zobacz więcej

Nasi Partnerzy
Skontaktuj się z nami


AZ FRAME Sp. z o.o.
Sheraton Plaza
ul. Bolesława Prusa 2
00-493 Warszawa
tel: +48 22 29 08 408
w godz. 8:00 - 17:00
NIP 701-07-31-766
REGON 36850824200000
biuro@azframe.pl